Pomorski Szlak Jakubowy
22-06-2017
Wczoraj w sianowskim kinie „Zorza” odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki, Zastępca Burmistrza Maciej...
22-06-2017
W dniu 22 czerwca 2017r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się spotkanie najlepszych uczniów i absolwentów sianowskich szkół z Panem Maciejem Berlickim Burmistrzem Gminy Miasta Sianów. W obecności rodziców uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół Pan Burmistrz wspólnie z...
22-06-2017
W tym roku Festyn Parafialny, zgodnie z decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej, odbył się 15 czerwca, w przypadające tego dnia święto Bożego Ciała. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwało wiele osób, poświęcając swój czas i dzieląc się swoim zaangażowaniem. Ksiądz Zbigniew Waszkiewicz w...
21-06-2017
Podnieś Swoje kompetencje. Informujemy że rozpoczyna się program dla osób nieaktywnych zawodowo: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim z powiatów koszalińskiego, białogardzkiego,...
21-06-2017
Dnia 19 czerwca 2017 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NIE!” bezpieczna zabawa, w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursu „Granty sołecki 2017”. Przyznana kwota grantu...
21-06-2017
Zobacz sprawozdanie burmistrza - plik w formacie pdf
20-06-2017
W związku z rozpoczęciem pilotażowego programu poprawiającego bezpieczeństwo na Ukrainie do Gminy Sianów przyjechała zagraniczna delegacja z Powiatu Rówieńskiego, której celem było zapoznanie ratowników ukraińskich z organizacją i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz ...
20-06-2017
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie (!!!) udzielili Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. To ważne, że w gminie Sianów pracuje się w zgodzie, o czym świadczą takie jak dziś sytuacje.A jak w największym ogóle wyglądał budżet...
20-06-2017
Po zajęciu II miejsca w VIII Powiatowym Przeglądzie w Dobrzycy przyszła kolejna wygrana. Tym razem w Koszalinie w dniu 11.06.2017 w XI Konkursowych Spotkaniach z Folklorem zespół "Bursztyny" na 22 zespoły biorące udział zdobył Grand Prix i nagrodę pieniężną. Cieszymy się że nasze śpiewanie podoba...
20-06-2017
Straż Miejska w Sianowie została zawiadomiona o nietypowym zagrożeniu. Nieopodal ogrodów działkowych przy ulicy Dębowej w Sianowie został znaleziony przez mieszkańców rój zaniepokojonych pszczół. Owady szukały sobie nowej przestrzeni do życia, lecz lokalizację wybrały bardzo niefortunnie. Pszczoły...

Strony