Pomorski Szlak Jakubowy
10-07-2017

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ

Zobacz tutaj - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8998,pamietaj-aby-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500.html

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane w wersji elektronicznej lub papierowej od 01 sierpnia 2017r. Komunikaty o wnioskach i zmianach w sposobie obsługi interesantów zostaną podane do wiadomości na stronach www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl.

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS