Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie informuję, że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, XL Sesję Rady Miejskiej  w Sianowie, która odbędzie się 05 lipca  2017 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                           

3. Podjęcie uchwał:

     1) w sprawie likwidacji zakładów budżetowych Gminy Sianów w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

     2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Sianów na 2017 r.,

     3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata   2017-2025.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała