Spis volksdeutschow

31 marca 1946 – termin sporządzenia spisu wszystkich volksdeutschow I, II i III kategorii. Zachęta do podpisania deklaracji wierności Narodowi i Demokratycznemu Państwu Polskiemu.

Utworzono Tymczasową Miejską Radę Doradczą

30 marca 1946 – utworzono Tymczasową Miejską Radę Doradczą w skład której wchodziło 11 osób. Była ona organem opiniodawczym i doradczym dla Burmistrza w okresie przejściowym do czasu powołania Miejskiej Rady Narodowej.

Przekazanie fabryki zapałek

18 marca 1946 – przekazanie Państwowemu Monopolowi Zapałczanemu obiektów fabrycznych, nieruchomości, ruchomości oraz remanentu wchodzących w skład przedsiębiorstwa „Norddeutsche Zundholz Aktien Gesellschaft”. Pierwszy jej dyrektorem został inż. Edmund Unger, przybyły z Błonia.

Ułatwienia dostępu