Spotkanie seniorów z Policjantem

Sianowscy seniorzy mieli okazję spotkać się z Policjantem i porozmawiać o czyhających na nich niebezpieczeństwach. To jeden z elementów projektu „Wspieramy seniorów od stóp do głów” realizowanego przez Fundację Projekt Senior. Fundacja Projekt Senior od kwietnia bieżącego roku realizuje projekt dofinansowany z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na...

O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2024

Czym jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne ...

Program powszechnej nauki pływania w Sianowie

105 dzieci z klas drugich szkól podstawowych rozpoczęło naukę pływania w koszalińskim Parku Wodnym. Autorski program Tomasza Tesmera został nagrodzony w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Program powszechnej nauki pływania wdrażany będzie pod hasłem „Społeczna inicjatywa”. Zakłada on organizację 28 wyjazdów na basen do koszalińskiego Parku Wodnego, w tym 10 w...

Ułatwienia dostępu