Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024 zakończony !

Dnia 20 października zakończył się etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego. Z ogromną radością ogłaszamy zakończenie naboru projektów do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. To był niezwykle ważny okres, w którym mieszkańcy miasta mieli szansę zaproponować i wybrać inicjatywy, które uważają za priorytetowe. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się stworzyć pełne pomysłów i...

Zakończone konsultacje NGO

W dniach od 04 października 2023 r. do 16 października 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego dotyczące projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Ułatwienia dostępu