Dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, do 100% kosztów wartości zadania.

 Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki pochodzące z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, tj.:

  1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  2. Potwierdzenia złożenia zgłoszenia budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
  3. Zaświadczenia Starosty Koszalińskiego o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.
  4. Kolorowych zdjęć budynku, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowymi zdjęciami miejsca złożenia materiału zawierającego azbest, z opisem zawierającym dokładny adres.
  5. Upoważnienia wydanego dla Gminy przez właściciela nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w zakresie prac objętych dofinansowaniem).
  6. Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  7. Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek do pobrania wraz z załącznikami poniżej.

Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu – III kwartał 2024r.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków, których formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Referacie Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr telefonu (94) 346 95 39, pisząc na adres poczty elektronicznej: jmularczyk@sianow.pl, lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu