Dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, do 100% kosztów wartości zadania.

 Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki pochodzące z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, tj.:

  1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  2. Potwierdzenia złożenia zgłoszenia budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
  3. Zaświadczenia Starosty Koszalińskiego o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.
  4. Kolorowych zdjęć budynku, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowymi zdjęciami miejsca złożenia materiału zawierającego azbest, z opisem zawierającym dokładny adres.
  5. Upoważnienia wydanego dla Gminy przez właściciela nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w zakresie prac objętych dofinansowaniem).
  6. Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  7. Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek do pobrania wraz z załącznikami poniżej.

Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu – III kwartał 2024r.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków, których formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Referacie Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr telefonu (94) 346 95 39, pisząc na adres poczty elektronicznej: jmularczyk@sianow.pl, lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu