Koniec prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF…

na lata 2021-2030 oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Dnia 09 lutego 2023r., w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zaprezentowany został ukończony dokument, w którym określono 6 celów strategicznych, 21 kierunków działań oraz 130 wiązek projektów, które są znaczące dla rozwoju regionu. Cele strategiczne określone podczas prac obejmują rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepszą jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. Natomiast za cele Zrównoważonej Mobilności Miejskiej postawiono zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawę komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów podróżowania, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne w trwały oraz odczuwalny sposób. W przygotowywaniu dokumentów Strategii, badaniach, ankietach, warsztatach diagnostyczno-strategicznych i spotkaniach konsultacyjnych w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie aktywny udział brało 8000 mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Przyjęta strategia obejmuje swoim działaniem sferę społeczną, gospodarczą oraz infrastrukturalną. Liderem współpracy 23 samorządów jest Gmina Miasto Koszalin. Opracowane dokumenty stanowią podstawę do podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju 23 samorządów z powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego do 2030 r.

Dokumenty dotyczące KKBOF:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030

Prezentacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF ze spotkania z dnia 09.02.2023 r.

Broszura informacyjna Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF na lata 2021-2030

Koszt opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Info: Gmina Sianów

Foto: UM Koszalin

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

UKS Victoria SP 2 Sianów przed meczem z Victorią Niemcz Osielsko sport

To był udany piłkarski weekend naszych seniorskich drużyn!

Nieczęsto zdarza się tak udany piłkarski weekend w wykonaniu naszych drużyn. Tym bardziej, że był …

więcej →
M. Miastowski na 1. GPP Seniorów w Gliwicach sport

Bardzo dobry występ Maksymiliana Miastowskiego w 1. GPP!

Zwycięstwem Katarzyny Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław) i Marka Badowskiego (Bogoria Grodzisk Mazowiecki), zakończył się …

więcej →
komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →

Ułatwienia dostępu