Koniec prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF…

na lata 2021-2030 oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Dnia 09 lutego 2023r., w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zaprezentowany został ukończony dokument, w którym określono 6 celów strategicznych, 21 kierunków działań oraz 130 wiązek projektów, które są znaczące dla rozwoju regionu. Cele strategiczne określone podczas prac obejmują rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepszą jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. Natomiast za cele Zrównoważonej Mobilności Miejskiej postawiono zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawę komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów podróżowania, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne w trwały oraz odczuwalny sposób. W przygotowywaniu dokumentów Strategii, badaniach, ankietach, warsztatach diagnostyczno-strategicznych i spotkaniach konsultacyjnych w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie aktywny udział brało 8000 mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Przyjęta strategia obejmuje swoim działaniem sferę społeczną, gospodarczą oraz infrastrukturalną. Liderem współpracy 23 samorządów jest Gmina Miasto Koszalin. Opracowane dokumenty stanowią podstawę do podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju 23 samorządów z powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego do 2030 r.

Dokumenty dotyczące KKBOF:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030

Prezentacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF ze spotkania z dnia 09.02.2023 r.

Broszura informacyjna Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF na lata 2021-2030

Koszt opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Info: Gmina Sianów

Foto: UM Koszalin

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu