Ogłaszamy nabór wniosków o przydział mieszkań w ramach Programu Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja wideo i zdjęcia mieszkań)

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 27 lipca 2023 r. o naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. informuje, że od dnia 31 lipca 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r. włącznie osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu Funduszu Mieszkań Dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie mogą składać wnioski o zakwalifikowanie się do najmu lokalu.

Wnioski we wskazanym okresie będzie można składać wyłącznie w wersji papierowej:

1) osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30 w pokoju nr 1 w godzinach otwarcia Urzędu, lub

2) przesyłając na adres Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), gdzie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Nabór wniosków osób ubiegających się o pierwszeństwo zawarcia umowy najmu odbywać się będzie zgodnie postanowieniami Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r.

Aktualne informacje na temat naboru będą zamieszczane na stronie internetowej www.sianow.pl w zakładce „Program Mieszkanie dla Rozwoju”.

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie w razie pytań mogą kontaktować się:
1) wysyłając zapytanie na adres e-mail: zamieszkajwsianowie@sianow.pl lub
2) pod numerami telefonów: 94 346 95 10, 94 346 95 19, 94 346 95 22, 94 346 95 18.

O osiedlu

Osiedle przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie powstało w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Zaprojektowano tu 168 mieszkań w siedmiu trzypiętrowych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz 168 miejsc postojowych naziemnych, z czego część wyznaczona jest dla osób niepełnosprawnych. W każdym budynku jest jedna klatka schodowa. Elewacja bloków jest utrzymana w jasnej kolorystyce, doskonale współgrającej z otoczeniem. Osiedle jest położone na przestronnym terenie w sąsiedztwie ogrodów działkowych i innego osiedla mieszkaniowego, a duże odległości pomiędzy budynkami zapewnią mieszkańcom komfort prywatności. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji bezpieczny plac zabaw.

Osiedle zlokalizowane jest w miejscu oddalonym od głównych ulic miasta. Oddana niedawno do użytku obwodnica Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6, powoduje dodatkowy komfort życia w mieście z uwagi na znaczne zmniejszenie ruchu ulicznego, głównie tranzytowego. W niedalekiej odległości od osiedla znajduje się gminny żłobek oraz przedszkole, a także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w Sianowie funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe. W ciągu 12 minut z osiedla można dojechać do Koszalina, a w ciągu 20 minut nad morze do miejscowości Łazy. Po oddaniu w połowie przyszłego roku kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Gorzebądz – Koszalin będzie można komfortowo dojechać z Sianowa drogą ekspresową do Szczecina. W budowie znajdują się także wszystkie brakujące odcinki drogi S6 w kierunku Gdańska, a jesienią br. oddany do użytku zostanie odcinek drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin-Bobolice, co również będzie miało pozytywny wpływ na skomunikowanie Sianowa z południem kraju.

O mieszkaniach

W budynkach dostępne są cztery typy mieszkań:
1) jednopokojowe,
2) dwupokojowe,
3) trzypokojowe,
4) czteropokojowe,
spośród których należy dokonać wyboru poprzez wskazanie na wniosku. Natomiast wśród powyższych typów lokali jest/są:
1) 8 jednopokojowych lokali z aneksem kuchennym o powierzchni od 28,86 m2 do 33,77 m2,
2) 37 dwupokojowych lokali z aneksem kuchennym o powierzchni od 36,28 m2 do 41,36 m2,
3) 39 dwupokojowych lokali z osobną kuchnią o powierzchni od 49,64 m2 do 53,21 m2,
4) 47 trzypokojowych lokali z aneksem kuchennym o powierzchni od 51,15 m2 do 60,15 m2,
5) 31 trzypokojowych lokali z osobną kuchnią o powierzchni od 64,48 m2 do 70,73 m2,
6) 3 czteropokojowe lokale z aneksem kuchennym o powierzchni od 66,92 m2 do 67,21 m2,
7) 3 czteropokojowe lokale z osobną kuchnią o powierzchni od 75,93 m2 do 76,00 m2.

Do mieszkań usytuowanych na parterze przynależą ogrodzone ogródki.

Mieszkania są już wykończone i znajdują się w nich:
1) panele podłogowe na całej powierzchni,
2) w kuchni: terakota i glazura nad poziomem szafek,
3) w łazience: glazura, terakota, biały montaż,
4) drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
5) ściany pomalowane na biało.

Na osiedlu dostępne są także mieszkania dostosowane dla osób poruszających się na wózku, z szerokimi korytarzami i otworami drzwiowymi, odpowiednio urządzoną łazienką.

Szczegółowy wykaz lokali mieszkalnych przedstawia załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Graficzny wykaz z podziałem na lokale oraz zdjęcia mieszkań (klikamy na nr bloku)

Jak zostać najemcą?

Aby zostać najemcą należy w wyznaczonym terminie złożyć wniosek zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, stanowiących własność MDR Sianów Sp. z o. o. oraz do Zarządzenia Nr 106/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia składanego wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, stanowiących własność MDR Sianów Sp. z o. o.

Proszę nie wypełniać i nie składać formularza wniosku według wzoru nadanego Uchwałą Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023, z uwagi na błąd w jego treści. Obowiązującym wzorem jest formularz nadany Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r., który jest zamieszczony w niniejszym ogłoszeniu.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty lub okazać oryginał, na podstawie którego przy składaniu wniosku zostanie sporządzona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Koniecznym warunkiem kwalifikacji do najmu jest przejście weryfikacji finansowej, czyli:
a) zbadanie czy osoby wskazane we wniosku, będące jednocześnie zgłaszane do wspólnego zamieszkania, są wolne od zobowiązań znacząco obniżających posiadane dochody, przy czym dopuszcza się zobowiązania znacząco obniżające posiadane dochody, które są regulowane na bieżąco np. terminowa spłata pożyczki, kredytu, zakupu na raty, terminowe przekazywanie alimentów (konieczne jest więc posiadanie tzw. „czystej karty”, a mianowicie brak żadnych zaległych, niespłaconych zadłużeń),
b) zbadaniu, czy zobowiązania figurują w bazie KRD BIG S.A. w zakresie, o jakim mowa w udzielonym upoważnieniu.

Konieczne jest więc dołączenie do wniosku upoważnienia do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. Brak załączenia upoważnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju.

Kalendarz rekrutacji i rozpatrzenia wniosków:
1) od 31 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. – przyjmowanie wniosków,
2) do 31 sierpnia 2023 r. – rozpatrzenie wniosków,
3) do 8 września 2023 r. – losowania lokali gdy zajdzie taka potrzeba,
4) do 15 września 2023 r. – podpisanie umów najmu i wydanie kluczy.

Jednocześnie informujemy, że powyższe terminy, za wyjątkiem okresu przyjmowania wniosków nie mają charakteru wiążącego z uwagi na niemożliwą do oszacowania, na dzień publikacji ogłoszenia, ilości składanych wniosków.

Ile kosztuje najem?

  • Czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Stawka czynszu w pierwszych 12 miesiącach wynosić będzie ok. 34,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu. Od czynszu odejmowane będą dopłaty, o które najemca będzie mógł się starać z programu „Mieszkanie na Start”. Więcej o dopłatach w dalszej części ogłoszenia. Najemca w ramach czynszu spłaca kredyt, dzięki czemu po 30 latach on (lub jego następcy prawni) mają gwarancję wykupu lokalu za 1% wartości.

  • Rachunki

Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Najemca zapłaci tylko tyle, ile zużyje. Najemca opłaca także odbiór odpadów komunalnych i ścieków.

  • Eksploatacja

Opłata eksploatacyjna: 5 zł za 1 m2 powierzchni lokalu – to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczy ona przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.).

Koszty eksploatacji obejmują m. in.:
1) oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych,
2) ogrzewanie klatek schodowych,
3) utrzymanie zieleni,
4) sprzątanie, odśnieżanie,
5) usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane,
6) przeglądy gwarancyjne,
7) przeglądy techniczne mieszkań,
8) koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Opłata eksploatacyjna doliczana będzie do kwoty czynszu. Zatem miesięczna stawka za najem mieszkania wyniesie ok 39,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

Ile potrzebujesz pieniędzy na początek?

  • Kaucja

Przed podpisaniem umowy najmu trzeba będzie wpłacić sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal.

  • Czynsz

Pierwszy czynsz najemca będzie obowiązany wpłacić po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu. Termin zostanie określony w umowie najmu.

Dopłaty do czynszu

Przyszli najemcy osiedla Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w Sianowie będą mogli zostać objęci programem dopłat do czynszów „Mieszkanie na Start”. Warunkiem koniecznym do uruchomienia wsparcia jest zawarcie umowy dzierżawy przez Gminę ze spółką MDR Sianów Sp. z o. o., a także umowy o współpracy z ww. podmiotem. Kolejnym krokiem, który musi wykonać Gmina jest podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o stosowanie dopłat.

Warto podkreślić, że najemcy 16 osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w całej Polsce, które powstały we współpracy ze spółką PFR Nieruchomości, są największą grupą beneficjantów tego wsparcia. Z dopłat korzysta niemal 70% najemców, co obecnie przekłada się na kwotę przekraczającą 700 tys. złotych miesięcznie. Najemcy osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju pobierają od ok. 100 do 800 złotych miesięcznie. Poziom dopłat zależy od indywidualnej sytuacji najemcy. Biorąc pod uwagę kryteria finansowe – uwzględniane przy przyznawaniu dopłat do czynszów – programem wsparcia może zostać objęte szerokie grono najemców osiedla w Sianowie. Z programu „Mieszkanie na Start” mogą skorzystać najemcy, których średni miesięczny dochód (netto) nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dopłaty obowiązują przez 15 lat i zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów podlegają corocznej waloryzacji w przypadku podwyżki czynszu najmu.

Więcej informacji na temat dopłat do czynszu można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego klikając tutaj.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Szczegółowy wykaz lokali mieszkalnych

2) Wniosek o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego

3) Uchwała Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie (bez załącznika)

4) Uchwała Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie

5) Formularz 4.1.1. – oświadczenie o zobowiązaniach znacząco obniżających posiadane dochody

6) Formularz 4.1.2. – upoważnienie do weryfikacji w KRD

7) Formularz 4.2.1. – oświadczenie o nie przysługującym rzeczowym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym może być wykonywane prawo do stałego zamieszkiwania

8) Formularz 4.2.2. – oświadczenie o posiadaniu wkładu oszczędnościowym zgromadzonym na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe

9) Formularz 4.2.3. – oświadczenie o byciu najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sianów

10) Formularz 4.2.4. – oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/nieruchomości o charakterze mieszkalnym

11) Formularz 4.2.5. – oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Sianów

12) Formularz 4.2.6. – oświadczenie o objęciu Deklaracją o Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sianów

13) Formularz 4.2.7. – oświadczenie o chęci zapewnienia mieszkania swoim pracownikom

14) Formularz 4.2.8. – oświadczenie o byciu byłym mieszkańcem Gminy Sianów, który powraca z zagranicy

15) Formularz 4.2.9. – oświadczenie, że gospodarstwo domowe tworzy rodzina pełniąca funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

16) Formularz 4.2.10. – oświadczenie o byciu osobą samotnie wychowującą dziecko

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Powrócili na zwycięską ścieżkę 1 aktualności

Powrócili na zwycięską ścieżkę!

Początku piłkarskich zmagań sianowskich Urzędników, z sianowskimi Rzemieślnikami, szukać należy w końcówce lat osiemdziesiątych ubiegłego ...
więcej →
Zdążyć przed lotką 4 aktualności

Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona „Zdążyć przed lotką” – relacja

W dniu 25 maja na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozegrany został, po ...
więcej →
Colorful Illustrated Fun Summer Fair Poster aktualności

Zaproszenie na “Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin”

BURU Klub Karate Kyokushin zaprasza dzieci i rodziców, również spoza Klubu na “Sportowe zakończenie sezonu ...
więcej →

Ułatwienia dostępu