“Wielkie pieniądze na zajęcia rozwijające i wyposażenie w sianowskich szkołach”

W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego złożyliśmy jako Gmina Sianów wniosek na projekt pt.”Edukacja przyszłości w Gminie Sianów”.
W dniu 16 stycznia 2024 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako instytucja zarządzająca ogłosił wyniki tego konkursu, nasz wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji.
Projekt pt.”Edukacja przyszłości w Gminie Sianów” będzie realizowany przez Gminę Sianów w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier z Poznania, w okresie od lutego 2024 do sierpnia 2025 roku.

logo 1

Wartość projektu: 1 149 958,32 zł w tym wkład własny w postaci udostępniania sal: 118 400,00 zł.

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie i Szkole Podstawowej im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie.
W ramach projektu zostanie poprawiona jakość i dostęp do kształcenia ogólnego, poprzez:
a) realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów;
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
d) doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
f) wsparcie potencjału edukacyjnego szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.
Oprócz zajęć stacjonarnych w szkołach zorganizowane zostaną także wycieczki do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, Wolińskiego Parku Narodowego, Muzeum Techniki i Komunikacja w Szczecinie i inne.
W okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane półkolonie “Laboratorium naukowe”, “Robotyka” – kształtujące kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje społeczne.
Zorganizowany zostanie także Festiwal Naukowy.
Szkoły zostaną wyposażone w dodatkowe pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, matematyka) oraz w sprzęt informatyczny (monitory interaktywne, laptopy), w tym w nowe pracownie komputerowe. Co istotne nowy fabrycznie sprzęt szkoły otrzymały dwadzieścia lat temu.
Szczegółowe informacje o organizacji zajęć będą podawane w szkołach po zawarciu umowy.

Tekst: Ireneusz Megiel

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokości kaucji wnioskodawców, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – projekt “Mieszkanie dla Rozwoju)

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
smiecinowe ogłoszenia

“Przypominamy o odbiorze gabarytów sprzed posesji w dniach 02.03.2024 r. oraz 09.03.2024 r. Poniżej szczegółowy podział.

Terminy: 02.03.2024 Miasto Sianów- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Sieciemin, Trawica, Osieki ul.
więcej →
ogrod w chmurach1 kopia aktualności

“EkoOgrody w sianowskich placówkach”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wsparciu Gminy i Miasta Sianów oraz programom
więcej →

Ułatwienia dostępu