Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Sianów na okres od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2027 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:
I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sianów – na okres od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2027 r.

Nr działkiPow. działki (ha)Położenie działkiCel dzierżawyCena wywoławcza czynszu dzierżawnegoWadium ( zł )Godz. przetargu
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 1 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,00915
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 2 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,00930
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 3 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,00945
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 4 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001000
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 6 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001015
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 7 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001030
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 8 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001045
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 9 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001100
część 72/11  0,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 10 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001115
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 11 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001130
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 12 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001145
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 13 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001200
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 14 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001215
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 15 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001230
część 72/110,0018Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 16 (6×3)działalność usługowo – handlowa5.500,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie1.000,001245
część 72/110,0002Obręb Łazy, ul. Leśna stanowisko nr 17 (2×1)działalność usługowo – handlowa2.000,00 zł+ należny 23% podatek Vat rocznie500,001300

UWAGA : nie dopuszcza się lokalizacji przyczep i obiektów typu „ szczęki’’.

  1. Przetargi odbędą się w dniu 14 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości  i  Ochrony  Środowiska budynek B, pok. nr. 3
  2. Wadium należy wpłacać do dnia 10 czerwca 2024 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr. 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w  Banku  Spółdzielczym w Sławnie.
  3. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i podatku od  nieruchomości, natomiast w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które  nie zostały ustalone nabywcami nieruchomościami, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  4. Wylicytowany czynsz dzierżawy wraz z należnym podatkiem Vat, za okres od 01.07.2024r. do dnia 30.06.2027 r. płatny jest w sposób następujący: za  okres  od 1.07.2024r. do 30.06.2025 r. w terminie do dnia 15.07.2024 r., za okres od  01.07.2025 r. do 01.07.2027 r., w terminie do dnia  30.09.2024 r.
  5. Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia przeprowadzonego przetargu.
  6. Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionej nieruchomości.
  7. Dzierżawca nie może podnajmować, poddzierżawiać zbywać ani obciążać prawami osób trzecich przedmiotu dzierżawy.
  8. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie.
  9. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.
  10. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z. 2021 r. , poz. 2213).

———————————

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Plakat turnieju 2024 aktualności

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona “ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ” Sianów 25-26.05.2024 r.

CELE:• Popularyzacja badmintona• Integracja środowiska seniorów• Propagowanie aktywnego wypoczynku• Promocja Gminy Sianów, Powiatu Koszalińskiego i ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokość kaucji – dot. “Projekt Mieszkanie dla Rozwoju”.

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi ...
więcej →
oplus 32 aktualności

Nowe EKOpunkty na terenie Gminy Sianów

Kolejne pojemniki półpodziemne pojawiły się na terenie naszej gminy.W ramach inwestycji pn. „Wyposażenie nieruchomości w ...
więcej →

Ułatwienia dostępu