STYPENDIUM SZKOLNE  2023/2024

Stypendium szkolne przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankompublicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności zamieszkały na terenie gminy Sianów.

Kryterium dochodowe:

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. sierpień 2023r.) nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

– rodzica w przypadku nieletnich

– pełnoletniego ucznia

– dyrektora szkół

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można składać w terminie od 1 września do 15 września 2023r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie – do dnia 15 października 2023r.

Druki wniosków oraz więcej informacji na temat przyznania stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A w dniach:

od poniedziałku – do środy w godzinach od 7:00 do 15:00,

w czwartki od 7:00 do 16:00,

w piątki od 7:00 – 14:00.

oraz tel. 94 30 670 38 lub 94 30 670 43 lub 94 30 670 44, adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokości kaucji wnioskodawców, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – projekt “Mieszkanie dla Rozwoju)

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
smiecinowe ogłoszenia

“Przypominamy o odbiorze gabarytów sprzed posesji w dniach 02.03.2024 r. oraz 09.03.2024 r. Poniżej szczegółowy podział.

Terminy: 02.03.2024 Miasto Sianów- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Sieciemin, Trawica, Osieki ul.
więcej →
ogrod w chmurach1 kopia aktualności

“EkoOgrody w sianowskich placówkach”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wsparciu Gminy i Miasta Sianów oraz programom
więcej →

Ułatwienia dostępu