Informacja o przydzielonych mieszkaniach (aktualizacja 05.02.2024 r.)

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli oraz uzupełnili wnioski w okresie od dnia 22 stycznia 2024 r. do dnia 26 stycznia 2024 r. wraz z informacją o przydzielonych mieszkaniach w podziale na budynki.

Załączona lista przydzielonych mieszkań może ulec zmianie po ewentualnym przyjęciu wnioskowanego typu mieszkania, przez wnioskodawców o numerach 32, 33 i 34 w kolejności uzyskanych punktów, po jego okazaniu w umówionym terminie, lub innych zaproponowanych, które najbardziej zbliżone są do wnioskowanego. Z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych mieszkań danego typu i biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, Komisja nie była w stanie zaproponować wnioskodawcy o numerze 29 innego typu mieszkania.

Najpóźniej w przyszłym tygodniu do administratora (Gminny Zakład Komunalny w Sianowie) zostanie przekazana dokumentacja z naboru i po jej otrzymaniu administrator naliczy wysokość kaucji w oparciu o powierzchnię mieszkania. Następnie na stronie internetowej zostanie opublikowana informacja o wysokości kaucji i numerze konta, na które trzeba będzie wpłacić należność. Po wpłacie kaucji administrator będzie indywidualnie umawiał się z najemcami na podpisanie umowy najmu i przekazanie lokalu.

Adrian Lewandowski

Przewodniczący Komisji ds. przydziału mieszkań w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BURU Klub Karate Kyokushin aktualności

Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin

17 czerwca odbyło się „Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin”. W Dolinie Fantazji w ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2023 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, w dniu 28.06.2024  r. o godz. 11:00 odbędzie ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na ...
więcej →

Ułatwienia dostępu