Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w II terminie 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
  • w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł1 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł2 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie i na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej TUTAJ.

Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023r. czekiem, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Proszę o wskazanie we wniosku akcyzowym odpowiedniego numeru rachunku bankowego dla dokonania przelewu.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 34 69 511

Info: Gmina Sianów

Załączniki:

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu