Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1

Projekt pn.”Cyfrowa Gmina”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego “Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 415 516,00 zł

Kwota dofinansowania: 415 516,00 zł

Celem głównym projektu jest: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki otrzymanej dotacji możliwy będzie skok jakościowy w zakresie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie w Urzędzie i jednostkach podległych szeregu rozwiązań właśnie z zakresu usług elektronicznych. Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta Sianów oraz jednostek podległych jest bez wątpienia jednym z kluczowych zadań, przed którym stoimy w najbliższej przyszłości. Co istotne idealnie wpisuje się w hasło „Sianów Gmina przyszłości”! Ciągły postęp technologiczny i nieoczekiwane wydarzenia, szczególnie takie, jak wciąż trwająca pandemia COVID-19 pokazały wyraźnie, że zmiany w codziennej pracy Urzędu są konieczne. Ostatni czas pokazał jak ważnym i coraz bardziej nieodłącznym elementem dla obywateli stają się usługi elektroniczne. Główna koncepcja realizacji grantu zakłada kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Gminy i Miasta  Sianów, a także jednostkach podległych, tj. Centrum Kultury, Gminnym Zakładzie Komunalnym, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty i w szkołach – Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z całą infrastrukturą. Ideą, która przyświeca projektowi jest stworzenie jednolitej, trwałej, a także bezpiecznej sieci elektronicznego obiegu dokumentów według poniższych założeń zgodnych z modułami projektu.

Cyfrowa gmina

Działanie 5.1

Projekt pn.”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Numer umowy o dofinansowanie: 2069/2022

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 635 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 635 300,00 zł

Celem głównym projektu jest: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach pozyskanego dofinansowania możliwy będzie zakup:
– sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
– usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

Działanie 1.1

Projekt pn. „Zdalna szkoła”, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielono projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy (laptopy, tablety) oraz dostęp do Internetu, które będą mogły go użyczyć uczniom w trakcie nauki zdalnej.

W ramach realizacji projektu zakupiono 29 laptopów oraz 12 routerów z dostępem do Internetu na 6 miesięcy.

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 70 000,80 zł

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

W ramach projektu sprzęt został przekazany do szkół, które wypożyczyły go uczniom na okres nauki zdalnej

Szkołom przekazano:

SP1 w Sianowie – 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP2 w Sianowie – 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Dąbrowa – 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Sucha Koszalińska -5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Iwięcino – 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Szczeglino – 2 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu.

 

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu