Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Sianów – poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy” w Sianowie jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje: zakup wraz z montażem na terenie Stadionu Miejskiego w Sianowie kontenera na sprzęt sportowy oraz zakup 2 koszy do segregacji odpadów.

Numer umowy o dofinansowanie: 01202-6935-UM1611858/22
Całkowity koszt zadania: 68 815,14 zł.
Kwota dofinansowania: 33 109,00 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 35 706,14 zł.

Projekt pn. „Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie”, realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych na terenie Gminy Sianów poprzez budowę Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja inwestycji podniesie standard i jakość oferowanych usług, celem wspierania lokalnego rynku.

Założenie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego „Placu Pod Lipami” wraz z zatoczką autobusową przy przystanku i ulicą jednokierunkową, na targowisko miejskie w połączeniu z elementami małej architektury. Powierzchnia targowiska 250 m2, w tym powierzchnia stanowisk zadaszonych 125 m2. Targowisko będzie wyposażone w miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach: 2020 – 2023.
Całkowity koszt zadania: 749 348,73 zł.
Kwota dofinansowania: 470 773 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 278 575,73 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej we wsi Rzepkowo w Gminie Sianów – poprzez budowę placu zabaw i ścieżki rowerowej” w Sianowie jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje: zagospodarowanie części terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z elementami małej infrastruktury oraz budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej  i części drogi powiatowej  we wsi Rzepkowo na terenie Gminy Sianów.

Numer umowy o dofinansowanie: 00882-6935-UM161400/21
Całkowity koszt zadania: 323 222,53 zł.
Kwota dofinansowania: 211 138,00 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 112 084,53 zł.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu