Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • Zadanie nr 1 pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sianowie”

Zadanie obejmuje modernizację obiektu sportowego –  Stadionu Miejskiego  w Sianowie przy ulicy Strzeleckiej 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowano:

1) przebudowę boiska piłkarskiego głównego o nawierzchni naturalnej trawiastej i wymiarach 68 m x 105 m wraz z piłkochwytami i siatką na krety,
2) przebudowę boiska piłkarskiego treningowego o nawierzchni z naturalnej trawy i wymiarach 64 m x 100 m wraz z piłkochwytami,
3) przebudowę małego boiska piłkarskiego treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzonego piłkochwytem, o wymiarach 47m x 90 m.
4) budowę oświetlenia boiska treningowego oraz uzupełniene istniejącego systemu automatycznego nawadniania boiska głównego,
5) remont istniejącej trybuny (bez zadaszenia) wraz z ustawieniem kontenerowego obiektu spikerskiego na wale z trybun,
6) remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego poprzez roboty rozbiórkowe, murarskie, malarskie, wymianę ścian i posadzek oraz stolarki drzwiowej i okiennej,
7) Wykonano zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w zakresie dotyczącym:

  • elementów technicznych ściśle związanych z elementami sportowymi, w tym: nawadnianie boisk, instalacja kanalizacji teletechnicznej i przebudową instalacji zasilającej.
  • nawierzchni utwardzonych pieszych i kołowych, w tym: remont istniejącego placu utwardzonego, budowę drogi wewnętrznej (pożarowej – dojazdowej – odcinek A), przebudowę bieżni o nawierzchni asfaltowej, małej architekturze, ogrodzeniu boisk oraz wykonaniu dróg wewnętrznych, bieżni, parkingu małego, ciągów pieszych i schodów, posadowieniu ławek, koszy i wiaty drewnianej o wymiarach 8m x 5 m.

Realizacja: 2020-2021

wartość całkowita zadania: 6 231 815,47 zł
źródło finansowania:
– RFIL: 1 500 148,57 zł
– wkład własny Gminy Sianów: 3 267 190,26 zł
– dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 1 464 476,64 zł

  • Zadanie nr 2 pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Maszkowo”

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie drogi gminnej o długości 1,14 km zlokalizowanej w miejscowości Maszkowo wraz z włączeniem jej w istniejącą drogę Wojewódzką nr 206. Modernizacja polega na wzmocnieniu istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie poszerzeń istniejącej drogi itp.

Realizacja: 2022 rok

wartość całkowita zadania: 1 977 839,99 zł
 źródło finansowania:
– RFIL: 894 085,79 zł
– wkład własny Gminy Sianów: 362 481,39 zł
– dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 721 272,81 zł

  • Zadanie nr 3 pn. „Podniesienie jakości Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki w Sianowie”

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i budowa obiektu Centrum Nauki w Sianowie wraz z jego wyposażeniem. Realizowane jest w formule Zaprojektuj i Wybuduj.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury o charakterze lokalnego centrum nauki, które stanowić będzie miejsce inkubacji i innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwiązań. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych, w tym przede wszystkim edukacyjnych.  

Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum Nauki w Sianowie wraz z wyposażeniem..

Realizacja: 2019 – 2023

wartość całkowita zadania: 5 725 158,30 zł

źródło finansowania:
– RFIL: 378 116,58 zł
– dotacja z RPO WZ 2014-2020 Działanie 9.3:  2 468 409,73 zł
– wkład własny Gminy Sianów: 2 878 631,99 zł

  • Zadanie nr 4.    Sianowski Obszar Gospodarczy

Zadanie polega na: uzbrojeniu technicznym terenów inwestycyjnych w ok. 4 km sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (27,7 ha terenów zlokalizowanych wokół węzła S6, obręb Skibno) wraz z infrastrukturą wewnętrzną drogową. To inwestycja, zlokalizowana bezpośrednio w sąsiedztwie sieci TEN-T, dla której gmina opracowała już dokumentację planistyczną, docelowo będą to tereny przeznaczone na obiekty produkcyjne, obiekty usług, centrów logistycznych i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Przedmiotowy teren inwestycyjny jest obecnie własnością Skarbu Państwa (zarządzany przez KOWR), a poprzez realizację niniejszej inwestycji wzrośnie jego wartość,  dostępność komunikacyjna i atrakcyjność  dla potencjalnych inwestorów w przyszłości.

Realizacja: 2021 – 2022

wartość całkowita zadania: 5 691 135,21 zł
źródło finansowania:
– RFIL: 4 640 493,08 zł
– wkład własny Gminy Sianów: 1 050 642,13 zł

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu