Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zadanie pn.: “Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”

Wartość dofinansowania: 155 300,00 zł
Całkowita wartość zadania: 315 624,16 zł

Realizacja: 2021 rok

Opis zadania: Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku użyteczno-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego. Budynek o łącznej pow. użyt. 334,31 m2, składa się z dwóch części: użytkowej związanej ze sportem (pomieszczenia biurowe, socjalne, szatnie sportowe) o pow. 272,44 m2 i części mieszkalnej o pow. 61,87 m2. Zakres zadania: ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropu pod poddaszem nieogrzewanym, ocieplenie ścian zew., wymiana drzwi zew. i okien, wymiana instalacji oświetleniowej, budowa instalacji gazowej wraz z wew. instalacją CO w części użytkowej budynku służącej zasileniu w paliwo gazowe kotła jednofunkcyjnego o mocy 34 kW w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku wraz z modernizacją tego pomieszczenia (była kotłownia na paliwo stałe), budowa instalacji gazowej zasilanej odrębnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym dla części mieszkalnej budynku o mocy 24 kW wraz z wew. instalacją CO. Obecnie w niedocieplonym budynku funkcjonuje 1 kocioł węglowy, ogrzewający całość budynku. 

Zadanie pozwoli na termomodernizację budynku i likwidację nieefektywnego źródła ogrzewania opartego o paliwo stałe – budynek generuje wysokie zużycie energii, co przekładała się na emisję do atmosfery dużych ilości substancji toksycznych. Zrealizowane zadanie pozwoli na znaczne ograniczenie emisji substancji toksycznych i kwalifikuje się do sektora ochrony klimatu, ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego.

Zadanie pn.: Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania.

Wartość dofinansowania: 90 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 139 949,71 zł

Realizacja: 2023 rok

Opis zadania: Celem dofinansowania zadania inwestycyjnego jest rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup i montaż 1 ogólnodostępnej stacji ładowania o max mocy 120 kW z 2 punktami ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) wyposażone w złącze CCS2 o max. mocy 60 kW każdy wraz z usługami dodatkowymi (oznakowanie pion. i poz., montaż odbojnic, opracowanie niezbędnej dokumentacji). Planowana inwestycja zlokaliz. zostanie w mieście Sianów, przy Placu pod lipami (dz. nr 87/1 obr. Sianów 7, EKW: KO1K/110904/5), przy którym obecnie rozpoczynają się prace rewitalizacyjne-teren ten zostanie gruntownie zmodernizowany-modyfikacji poddane zostaną ciągi drogowe, powstanie targowisko miejskie, miejsce spotkań sianowskiej społeczności oraz nowe miejsca parkingowe. W rezultacie, dzięki zrealizowanemu zadaniu, powstaną 2 stanowiska do ładowania samochodów elektr.,hybryd plug-in i autobusów 0-emisyjnych. Przyczyni się to bezpośrednio się do likwidacji bariery w zakr. rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sianów, stwarzając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybryd plug-in zarówno mieszkańcom, jak i podróżującym pośrednio DK nr 6 przez Sianów. Realizacja zadania pośrednio może wpłynąć także na wzrost liczby właścicieli aut elektrycznych oraz hybryd plug-in, jako alternatywy dla aut spalinowych, w skali gminnej oraz regionalnej, co na dalszym etapie przyczyni się do redukcji wydzielania zanieczyszczeń do atmosfery.

Zadanie pn.: Likwidacja zagrożeń w działaniach zabezpieczających turystów i mieszkańców Gminy Sianów.

Wartość dofinansowania: 174 995,78 zł
Wartość pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW:
174 995,79 zł
Całkowita wartość zadania: 349 991,57 zł

Realizacja: 2023 rok

Opis zadania: Celem zadania jest zakup dwóch quadów, kadłuba RIB, przyczepy i platformy ratowniczej do skutera wodnego, defibrylatora oraz odzieży ochronnej, w postaci  kapoków oraz  kasków. W związku z włączeniem wsi Łazy do obszaru Gminy Sianów, zyskała ona dostęp do morza. Jest to przyczyna pojawienia się nowych obowiązków oraz potrzeb. Jedną z nich jest wyposażenie  w sprzęt potrzebny do monitoringu wód, nadzorowania terenu plaży, wydm oraz zbiornika wodnego, jednocześnie zakupiony sprzęt pozwoli na sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych ratowników WOPR, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z plaży w okresie letnim. Zakupione wyposażenie pozwoli na wykorzystanie pełni umiejętności i efektywniejsze działanie ratowników podczas zagrożeń oraz efektywną kontrolę prób degradacji ternu nadmorskiego. Zakup ma na celu monitoring wód przybrzeżnych, plaży oraz wydm utrzymanie bezpieczeństwa osób korzystających z plaży oraz zbiornika wodnego, znajdujących się w miejscowości Łazy. Rezultatem zadania jest zakup 10 sztuk wyposażenia oraz 6 odzieży ochronnej potrzebnej do działania i realizowania przepisów prawa związanych z ratownictwem wodnym oraz ochroną ternu nadmorskiego.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →
plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →

Ułatwienia dostępu