Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

close up electric car charging

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania

Wartość dofinansowania: 90 000,00 zł
Wkład własny Gminy Sianów: 21 499,50 zł
Całkowita wartość zadania: 111 499,50 zł

Realizacja: 2024 rok

Opis zadania: Celem dofinansowania zad. inwestycyjnego jest rozwój infrastruktury do ładow. pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup i montaż 1 ogólnodostępnej stacji ładowania o max. mocy 102 kW z 2 punktami ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) -2 złącza CCS2 o max. mocy 40 kW każdy oraz 1 złącze Typ 2 o max. mocy do 22 kW. Planowana inwest. zlokaliz. zostanie w Sianowie, przy ul. Tylnej, na parkingu UGiM w Sianowie (Dz. nr 100, obręb Sianów 7, nr. księgi wieczystej – KO1K/50646/6 ), w bliskim sąsiedztwie trwających obecnie prac rewitalizacyjnych terenu Placu pod Lipami. Obszar ten podlega obecnie gruntownej przebudowie – modyfikacji poddane są ciągi drogowe, powstaje targowisko miejskie, miejsce spotkań sianowskiej społeczności oraz nowe miejsca parkingowe. W rezultacie, dzięki zrealizowanemu zadaniu, powstaną 2 stanowiska do ładowania samochodów elektr.,hybryd plug-in i autobusów 0-emisyjnych. Przyczyni się to bezpośrednio się do likwidacji bariery w zakr. rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sianów, stwarzając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybryd plug-in zarówno mieszkańcom, jak i podróżującym pośrednio DK nr 6 przez Sianów. Realizacja zadania pośrednio może wpłynąć także na wzrost liczby właścicieli aut elektrycznych oraz hybryd plug-in, jako alternatywy dla aut spalinowych, w skali gminnej oraz regionalnej, co na dalszym etapie przyczyni się do redukcji wydzielania zanieczyszczeń do atmosfery.

default

Termomodernizacja obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Szczeglinie wraz z termomodernizacją obiektu"

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł
Wartość pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW: 150 000,00 zł
Wkład własny Gminy Sianów: 19 800,00 zł
Całkowita wartość zadania: 319 800,00 zł

Realizacja: 2024 rok

Opis zadania: Przedmiotem niniejszego zadania, będącego częścią inwestycji o kompleksowym zakresie, jest termomodernizacja istniejącego budynku, mieszczącego się w miejscowości Szczeglino, gm. Sianów (w wyniku planowanych prac remontowo -budowlanych, nastąpi zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usług oświaty na budynek usługowy – Dzienny Dom Senior+). Nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 98,67 m2, jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem płaskim krytym papą.
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropodachu, wymianę stolarki otworowej w ścianach zewnętrznych, a także wymianę instalacji ogrzewania wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW.
Realizacja zadania pozwoli na termomodernizację budynku i likwidację nieefektywnego źródła ogrzewania, mieszczącego się w sąsiednim budynku, opartego o paliwo stałe (olej opałowy), emitującego do atmosfery duże ilości substancji toksycznych. Zrealizowane zadanie pozwoli na znaczne ograniczenie emisji substancji toksycznych i kwalifikuje się do sektora ochrony klimatu, ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego.

zdjęci umowa WFOŚ

Likwidacja zagrożeń w działaniach zabezpieczających turystów i mieszkańców Gminy Sianów

Wartość dofinansowania: 174 995,78 zł
Wartość pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW:
174 995,79 zł
Całkowita wartość zadania: 349 991,57 zł

Realizacja: 2023 rok

Opis zadania: Celem zadania jest zakup dwóch quadów, kadłuba RIB, przyczepy i platformy ratowniczej do skutera wodnego, defibrylatora oraz odzieży ochronnej, w postaci  kapoków oraz  kasków. W związku z włączeniem wsi Łazy do obszaru Gminy Sianów, zyskała ona dostęp do morza. Jest to przyczyna pojawienia się nowych obowiązków oraz potrzeb. Jedną z nich jest wyposażenie  w sprzęt potrzebny do monitoringu wód, nadzorowania terenu plaży, wydm oraz zbiornika wodnego, jednocześnie zakupiony sprzęt pozwoli na sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych ratowników WOPR, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z plaży w okresie letnim. Zakupione wyposażenie pozwoli na wykorzystanie pełni umiejętności i efektywniejsze działanie ratowników podczas zagrożeń oraz efektywną kontrolę prób degradacji ternu nadmorskiego. Zakup ma na celu monitoring wód przybrzeżnych, plaży oraz wydm utrzymanie bezpieczeństwa osób korzystających z plaży oraz zbiornika wodnego, znajdujących się w miejscowości Łazy. Rezultatem zadania jest zakup 10 sztuk wyposażenia oraz 6 odzieży ochronnej potrzebnej do działania i realizowania przepisów prawa związanych z ratownictwem wodnym oraz ochroną ternu nadmorskiego.

Termomodernizacja budynku użytkowo - mieszkalnego, fot. Waldemar Kosowski

Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie

Wartość dofinansowania: 155 300,00 zł
Całkowita wartość zadania: 315 624,16 zł

Realizacja: 2021 rok

Opis zadania: Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku użyteczno-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego. Budynek o łącznej pow. użyt. 334,31 m2, składa się z dwóch części: użytkowej związanej ze sportem (pomieszczenia biurowe, socjalne, szatnie sportowe) o pow. 272,44 m2 i części mieszkalnej o pow. 61,87 m2. Zakres zadania: ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropu pod poddaszem nieogrzewanym, ocieplenie ścian zew., wymiana drzwi zew. i okien, wymiana instalacji oświetleniowej, budowa instalacji gazowej wraz z wew. instalacją CO w części użytkowej budynku służącej zasileniu w paliwo gazowe kotła jednofunkcyjnego o mocy 34 kW w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku wraz z modernizacją tego pomieszczenia (była kotłownia na paliwo stałe), budowa instalacji gazowej zasilanej odrębnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym dla części mieszkalnej budynku o mocy 24 kW wraz z wew. instalacją CO. Obecnie w niedocieplonym budynku funkcjonuje 1 kocioł węglowy, ogrzewający całość budynku. 

Zadanie pozwoli na termomodernizację budynku i likwidację nieefektywnego źródła ogrzewania opartego o paliwo stałe – budynek generuje wysokie zużycie energii, co przekładała się na emisję do atmosfery dużych ilości substancji toksycznych. Zrealizowane zadanie pozwoli na znaczne ograniczenie emisji substancji toksycznych i kwalifikuje się do sektora ochrony klimatu, ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu