Konferencja międzynarodowa w Sianowie miast sieci Cittaslow

Dnia 12 kwietnia 2023 r  w Sianowie odbyła się konferencja podsumowująca współpracę Gminy Sianów z włoską Gminą Asolo i Stowarzyszeniem Polskie Miasta Cittaslow. Konferencję zorganizowano w ramach projektu pn. „Co-decision Co-mekers Common Europe”, który otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli „Citizens, Equality, Rights and Values”.

W konferencji uczestniczyło blisko 120 osób. To przedstawiciele włodarzy i samorządów z  zaprzyjaźnionej włoskiej gminy Asolo (z regionu Treviso), z Województwa Zachodniopomorskiego m.in. z gmin: Białogard, Będzino, Tychowo, Łobez, Karlino, Goleniów, Moryń, Darłowo, Kołobrzeg, Manowo i Sianów, a także z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z Gminy Górowo Iławeckie, a także  liczni mieszkańcy, studenci, uczniowie, seniorzy i liderzy NGOs z terenu Powiatu Koszalińskiego.

Konferencja jest częścią rewizyty studyjnej, którą włoska delegacja odbywa w Sianowie oraz w Reszlu (Warmia i Mazury), gdzie 15 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Wydarzenie było niezwykle, prowadzone dwujęzycznie (ang-pol) z bieżącym tłumaczeniem symultanicznym. O jej wartości merytorycznej świadczy obecność znakomitych prelegentów i gości – autorytetów w dziedzinie samorządności, pielęgnowania demokratycznych wartości, edukacji, ekonomii społecznej, nowoczesnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W debacie publicznej nt. korzyści z sieciowania Miast Dobrego Życia Cittaslow w Polsce i na świecie  oraz partycypacji społecznej i edukacji long life learning, uczestniczyli:

*Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, przedstawiciel jedynego w woj. zachodniopomorskim miasta spod znaku ślimaka (symbolu Sieci Cittaslow), należącego do sieci Cittaslow Intermational, członek Komitetu Monitorujacego Cittaslow International;
*Andrzej Worobiec – Sekretarz i Pełnomocnik Cittaslow z Gminy Górowo Iławeckie, której to włodarz Jacek Kostka  jest pierwszym Vice-Prezydentem Cittaslow International,
*dr hab. Krzysztof Wasilewski – Prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich oraz radni i przedstawiciele z włoskiego Miasteczka Cittaslow tj.
*Andrea Canil – Radny Miejski, Asesor ds. polityki społecznej i młodzieży w Asolo i
*Beatrice Bonsembiante – Prezes Stowarzyszenia Pro Loko z Asolo, lider NGOs działającej na rzecz partycypacji obywatelskiej i rozwoju regionu Treviso.

Szeroko dyskutowano o potrzebie sieciowania miast, o korzyściach z przynależności do Stowarzyszenia Cittaslow, współpracy międzysektorowej, roli dialogu obywatelskiego w partycypacyjnym zarządzaniu miastami i edukacji obywatelskiej.   Temat był niezwykle ważny, gdyż  na forum dzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami w aspekcie międzynarodowym (włosko-polskim) na przykładzie  małych i średnich Miast Dobrego Życia.

Kolejna część konferencji dotyczyła badań nt. aktywności obywatelskiej, przeprowadzonych w ramach projektu wśród 50 miast  polsko-włoskich, należących do Cittaslow. Metodologii badawczej, ich przeprowadzenia i opracowania podjęli się członkowie Komitetu badawczo-naukowego z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w osobach dr Radosława Sikorskiego, pracownika naukowego Instytutu Nauk Politycznych i dr Agaty Gruszeckiej – Tieśluk, Socjolożki i Menagerki ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 W trakcie konferencji zaprezentowano również najlepsze praktyki w ramach projektów realizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wśród nich należy wyróżnić:
*Marlenę Ochockę – Koordynatorkę, prezentującą międzynarodowy projekt „Different but Together – razem różni”  dofinansowany ze środków ERASMUS + realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.   
*dr hab. Krzysztofa Wasilewskiego – Prorektora PK w Koszalinie, prezentującego  „Uniwersytet Europejski EU4DUAL jako przykład kształcenia i nauki”,
*Arkadiusza Borysiewicza – Wiceprezesa Fundacji Nauka dla Środowiska, przedstawiającego zwycięski projekt „Dobre Wsparcie – system usług lokalnych” w prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej REGIO STARS w 2019 r. – jako najlepszy projekt wyznaczający kierunek działań w polityce spójności, oraz *Macieja Ziemińskiego, pracownika Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawiciela Zachodniopomorskiej Sieci OWES, będącej jedynym w kraju członkiem Europejskiej Ekonomii Społecznej przy Komisji Europejskiej.

W imieniu Burmistrza Sianowa, realizatorów i naszych włoskich Partnerów dziękujemy za liczne pytania, otwarty dialog i szerokie zainteresowanie tematyką przynależności do Sieci Cittaslow,  Mamy nadzieję , iż konferencja będzie początkiem owocnej, samorządowej współpracy i zapoczątkuje proces rozszerzenia Sieci Cittaslow o nowe Miasta Dobrego Życia w naszym województwie.

Dziękujemy również wszystkim prelegentom za otwartość i współdziałanie, za profesjonalizm i merytoryczne przygotowanie do poszczególnych tematów konferencji. Możliwość współpracy z Wami to prawdziwa przyjemność i zaszczyt. Życzymy Wam dalszych sukcesów zawodowych i nowych, ciekawych projektów z perspektywie FEPZ na lata 2021-2027.

Wydarzenie zorganizowano ze środków Komisji Europejskiej i budżetu Gminy Sianów.

***

Autorka tekstu: Agata Szewczyk, Kierownik Referatu Rozwoju,
Koordynatorka projektu „Co-decision Co-mekers Common Europe”.

Zdjęcia: Waldemar Kosowski

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 27 mieszkanie plus

Wysokość kaucji wnioskodawcom, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – program “Mieszkanie dla Rozwoju”

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
Oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów na Turnieju w Koszalinie sport

O zwycięstwie zdecydował wynik bezpośredniego spotkania!

17 lutego 2024 r., oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów uczestniczyli w 1. Halowym Turnieju Piłki Nożnej
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 5 lutego 2024 r. o czwartym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 20.02.2024 r.)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej
więcej →

Ułatwienia dostępu