Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zarządził konsultacje Programu Współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Program współpracy jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres, a także priorytety tej współpracy. Z każdym rokiem samorząd pragnie wzmacniać i intensyfikować formy współpracy finansowej i pozafinansowej. W tym również poprzez aktywne włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie dokumentów o strategicznym znaczeniu, ich konsultowanie i późniejszą realizację.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniach 04.10.2023r. – 16.10.2023r. do zapoznania się z treścią projektu Programu Współpracy na 2024 rok, wypełnienia imiennej ankiety udostępnionej na stronie www.sianow.pl i w ten sposób włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie (pokój nr 7).

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, przesyłać drogą listową na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektroniczną na adres: asiergiej@sianow.pl.

Oczekujemy na Państwa opinie, wnioski i uwagi!

Treść Zarządzenie Burmistrza, projekt dokumentu oraz ankieta znajdują się poniżej.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu