Informacja dla mieszkańców sołectwa Łazy

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Sianów, a Ekoprzedsiębiorstwo Spółka z o.o. zawarte zostało porozumienie o realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obrębu ewidencyjnego Łazy w Gminie Sianów.

Spółka, w oparciu o własny majątek, który stanowią sieci wodociągowe i kanalizacyjne znajdujące się na terenie Gminy Sianów, realizowała będzie w imieniu i na rzecz Gminy czynności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka zawrze ponownie umowy z dotychczasowymi odbiorcami od dnia 1 kwietnia 2023 roku oraz  będzie zawierała umowy z nowymi odbiorcami z terenu sołectwa Łazy. Spółka będzie również wydawała warunki techniczne dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączenia do tych sieci, wykonywała czynności odbioru wybudowanych urządzeń.

W okresie obowiązywania porozumienia Spółka będzie rozliczała sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz odbiorców na podstawie stawek będących równowartością cen określonych w taryfach obowiązujących w danym miesiącu na terenie Gminy Mielno. Gmina Sianów pokryje koszty dopłat stanowiących różnicę pomiędzy należnościami Spółki uzyskanymi od odbiorców usług z terenu obrębu Łazy ustalonymi zgodnie z porozumieniem, a faktycznymi kosztami świadczenia tych usług.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu