Informacja dla mieszkańców sołectwa Łazy

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Sianów, a Ekoprzedsiębiorstwo Spółka z o.o. zawarte zostało porozumienie o realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obrębu ewidencyjnego Łazy w Gminie Sianów.

Spółka, w oparciu o własny majątek, który stanowią sieci wodociągowe i kanalizacyjne znajdujące się na terenie Gminy Sianów, realizowała będzie w imieniu i na rzecz Gminy czynności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka zawrze ponownie umowy z dotychczasowymi odbiorcami od dnia 1 kwietnia 2023 roku oraz  będzie zawierała umowy z nowymi odbiorcami z terenu sołectwa Łazy. Spółka będzie również wydawała warunki techniczne dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączenia do tych sieci, wykonywała czynności odbioru wybudowanych urządzeń.

W okresie obowiązywania porozumienia Spółka będzie rozliczała sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz odbiorców na podstawie stawek będących równowartością cen określonych w taryfach obowiązujących w danym miesiącu na terenie Gminy Mielno. Gmina Sianów pokryje koszty dopłat stanowiących różnicę pomiędzy należnościami Spółki uzyskanymi od odbiorców usług z terenu obrębu Łazy ustalonymi zgodnie z porozumieniem, a faktycznymi kosztami świadczenia tych usług.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

UKS Victoria SP 2 Sianów przed meczem z Victorią Niemcz Osielsko sport

To był udany piłkarski weekend naszych seniorskich drużyn!

Nieczęsto zdarza się tak udany piłkarski weekend w wykonaniu naszych drużyn. Tym bardziej, że był …

więcej →
M. Miastowski na 1. GPP Seniorów w Gliwicach sport

Bardzo dobry występ Maksymiliana Miastowskiego w 1. GPP!

Zwycięstwem Katarzyny Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław) i Marka Badowskiego (Bogoria Grodzisk Mazowiecki), zakończył się …

więcej →
komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →

Ułatwienia dostępu