Informacja dla mieszkańców sołectwa Łazy

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Sianów, a Ekoprzedsiębiorstwo Spółka z o.o. zawarte zostało porozumienie o realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obrębu ewidencyjnego Łazy w Gminie Sianów.

Spółka, w oparciu o własny majątek, który stanowią sieci wodociągowe i kanalizacyjne znajdujące się na terenie Gminy Sianów, realizowała będzie w imieniu i na rzecz Gminy czynności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka zawrze ponownie umowy z dotychczasowymi odbiorcami od dnia 1 kwietnia 2023 roku oraz  będzie zawierała umowy z nowymi odbiorcami z terenu sołectwa Łazy. Spółka będzie również wydawała warunki techniczne dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączenia do tych sieci, wykonywała czynności odbioru wybudowanych urządzeń.

W okresie obowiązywania porozumienia Spółka będzie rozliczała sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz odbiorców na podstawie stawek będących równowartością cen określonych w taryfach obowiązujących w danym miesiącu na terenie Gminy Mielno. Gmina Sianów pokryje koszty dopłat stanowiących różnicę pomiędzy należnościami Spółki uzyskanymi od odbiorców usług z terenu obrębu Łazy ustalonymi zgodnie z porozumieniem, a faktycznymi kosztami świadczenia tych usług.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu