Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wod. Sowno, gm. Sianów

KOMUNIKAT Nr 11 / 2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 01.08.2023r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego w miejscowości Sowno, gm. Sianów, pow. koszaliński zaopatrującego 144 mieszkańców wsi Sowno. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 405475/23/SZC/1 z dnia 31.07.2023r. próbek wody pobranych w dniu 28.07.2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

– obecność bakterii grupy coli w ilości 44 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml,

 W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
    i prania. 
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie zarządzający wodociągiem wiejskim w Sownie, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia
jakości wody do obowiązujących wymagań. 
Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu