Komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wod. Sowno, gm. Sianów

Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wod. Sowno, gm. Sianów

KOMUNIKAT Nr 12 / 2023

dot. Komunikatu Nr 11/2023

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia
04.08.2023r. w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Sowno, gm. Sianów,
pow. koszaliński, zaopatrującego 144 mieszkańców wsi Sowno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po zapoznaniu
się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 02.08.2023r.
stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu