Konferencja pn. „Współpraca międzysektorowa i partycypacja społeczna w realizacji zadań samorządów”

W imieniu Gminy i Miasta Sianów – lidera międzynarodowego projektu „Co-decision,
Co-Makers Common Europe” oraz Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow – partnera projektu, serdecznie zapraszamy do Sianowa na konferencję pn. „Współpraca międzysektorowa i partycypacja społeczna w realizacji zadań samorządów”.

Konferencja odbędzie się w Sianowie dnia 12 kwietnia 2023r w Kinie Zorza w godzinach 10.00-14.00
i będzie podsumowaniem międzynarodowego projektu miast Cittaslow w Polsce i we Włoszech, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Spotkanie będzie dotyczyło m.in. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi i mieszkańcami w bieżącej realizacji zadań samorządu oraz najlepszych przykładów w Polsce, dostrzeżonych przez Komisję Europejską w obszarze ekonomii społecznej, edukacji i usług społecznych.
Wśród zaproszonych prelegentów będą samorządowcy z regionu, z Warmii i Mazur oraz z włoskiej gminy Asolo (jako Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow), naukowcy z Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i agencji rozwój regionalnego (Fundacja Nauka dla Środowiska i KARR S.A.).
Udział w Konferencji jest bezpłatny i obowiązuje kolejność zgłoszeń.
W razie pytań – prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju pod numerem tel: 094 34 69 534 i 094 34 69 513
Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

On behalf of the Municipality and City of Sianów – the leader of the international project “Co-decision, Co-Makers Common Europe” and the Polish Cittaslow Association – a project partner, we warmly invite you to Sianów for the conference ” CROSS-SECTORAL COOPERATION AND SOCIAL PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENTS TASKS.”

The conference will take place in Sianów on April 12th, 2023, at the Zorza Cinema from 10:00 am to 2:00 pm and will be a summary of the Cittaslow cities international project in Poland and Italy, co-financed by the European Commission. The meeting will address, among other things, cooperation between local government units and social organizations and residents in the current implementation of local government tasks, as well as the best examples in Poland recognized by the European Commission in the area of social economy, education, and social services.

Among the invited speakers will be local government officials from the region, from Warmia and Mazury, and from the Italian municipality of Asolo (as members of the International Association of Cittaslow Good Life Cities), scientists from Koszalin University of Technology and Warmia-Mazury University, as well as representatives of non-governmental organizations and regional development agencies (the Science for Environment Foundation and KARR S.A.). Participation in the conference is free of chargé. The order of applications decides about participation in the event.
If you have any questions, please contact the employees of the Development Department at the following phone numbers: +48 94 34 69 534 and +48 94 34 69 513.

We invite and encourage you to familiarize yourself with the conference program.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu