Mieszkańcy Gminy Sianów wyrazili swój zdecydowany sprzeciw dla włączenia Łaz do granic miasta Mielno.

W dniach 16.01-09.02.2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic Gminy Sianów i Miasta Mielna, polegającej na wyłączeniu sołectwa Łazy z Gminy Sianów.

Mieszkańcy gminy Sianów, zwłaszcza z sołectwa Łazy, stanęli mocno w obronie swojej przynależności administracyjnej do Gminy Sianów. Pomysł ponownej zmiany granic administracyjnych sołectwa Łaz, wywołało falę sprzeciwu i niezadowolenia wśród mieszkańców. Propozycja zmiany granic administracyjnych spotkała się z jednoznacznym sprzeciwem lokalnej społeczności, który wybrzmiał głośno na konsultacjach społecznych.

93,35% osóbbiorących udział w konsultacjach społecznych opowiedziało się przeciwko zmianie granic administracyjnych Gminy Sianów i Miasta Mielna, polegającą na wyłączeniu sołectwa Łazy z Gminy Sianów.

W konsultacjach wzięło udział 2225 osób, w tym głosów ważnych: 2185. 

2077 osób opowiedziało się przeciwko zmianie granic administracyjnych Gminy Sianów i Miasta Mielna, polegającą na wyłączeniu sołectwa Łazy z Gminy Sianów.

13 osób opowiedziało się za zamianą granic administracyjnych Gminy Sianów i Miasta Mielna, polegającą na wyłączeniu sołectwa Łazy z Gminy Sianów.

95 osób wstrzymało się od głosu w sprawie zamiany granic administracyjnych Gminy Sianów i Miasta Mielna, polegającej na wyłączeniu sołectwa Łazy z Gminy Sianów.

Konsultacje przeprowadzono w formie anonimowej pisemnej ankiety oraz publicznego spotkania z mieszkańcami. Ankiety odebrać i złożyć można było w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, w godz. otwarcia. Z przeprowadzonych konsultacji w formie spotkania sporządzono protokół z listą poparcia w sprawie utrzymania obrębu ewidencyjnego Łaz w Gminie Sianów.

Liczba uczestników biorących udział w spotkaniu: 41

Liczba uczestników biorących udział w spotkaniu, podpisanych na liście po parcia: 34

Liczba uczestników biorących udział w spotkaniu, wstrzymujących się od głosu: 7

Liczba oddanych ankiet: 2184

Liczba prawidłowo wypełnionych ankiet: 2144

Liczba nieważnych ankiet: 40

Na pytanie zawarte w ankiecie o treści: Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy Gmina Sianów i Miastem Mielno, polegającą na wyłączeniu z Gminy Sianów obrębu ewidencyjnego Łaz i włączeniu go do Miasta Mielna?

Mieszkańcy Gminy Sianów oddali:

13 – głosów TAK

2043 – głosów NIE

88 – głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU

Konsultacje przeprowadzane zostały na podstawie Uchwały Nr XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Sianów i zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 16 stycznia 2024 r. nr 10/24 celem poznania opinii mieszkańców Gminy Sianów na temat ewentualnej zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Miastem Mielno zainicjowanej uchwałą Rady Miejskiej w Mielnie nr LXXIII/854/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokości kaucji wnioskodawców, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – projekt “Mieszkanie dla Rozwoju)

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
smiecinowe ogłoszenia

“Przypominamy o odbiorze gabarytów sprzed posesji w dniach 02.03.2024 r. oraz 09.03.2024 r. Poniżej szczegółowy podział.

Terminy: 02.03.2024 Miasto Sianów- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Sieciemin, Trawica, Osieki ul.
więcej →
ogrod w chmurach1 kopia aktualności

“EkoOgrody w sianowskich placówkach”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wsparciu Gminy i Miasta Sianów oraz programom
więcej →

Ułatwienia dostępu