Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Sianów, dnia 09.11.2023 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomościObciążenia nieruchomościCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
52/10,4063126033Obręb nr 3
m. Sianowa
ul. Dworcowa
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy –
pod zabudowę usługowo – handlową
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA-Operator S.A w Gdańsku – nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1)prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, ograniczonym do  działki gruntu  o numerze 52/1, w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej urządzeń elektroenergetycznych, w postaci linii kablowej 15 kV,
o przebiegu zgodnie z załącznikiem graficznym 2)znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, ograniczonym do działki gruntu o numerze 52/1 urządzeń elektroenergetycznych opisanych w pkt 1, po ich posadowieniu 3)prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, ograniczonym do działki gruntu o numerze 52/1, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, wraz z prawem wejścia
i wjazdu sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez osoby którymi przedsiębiorstwo
to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością
  695.000,00 plus należny podatek VAT    69.500,009:00

1.Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
   pok. nr 3  – oficyna.

2.Wadium należy wpłacać do dnia 15 grudnia 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.

3.Przetarg przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)

4.Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

sesja 1 aktualności

Informuje, że w dniu 28.05.2024  r. o godz. 13:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Link do transmisji sesji TUTAJ
więcej →
Oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów przed meczem z Oldbojami Tychowa aktualności

Kolejny dobry mecz w ich wykonaniu!

Trampkarzom sianowskiej Victorii – bo o nich mowa w tytule – przyszło rozegrać swoje weekendowe ...
więcej →
oplus 0 aktualności

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ZIEMI

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ...
więcej →

Ułatwienia dostępu