Przetargi

Sianów, dnia 09.10.2023 r.

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie/studiumCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
600,1638245obręb SiecieminW planie – teren upraw rolnych  12.000,00  1.200,009:00
81/230,065559738obręb nr 1m. Sianowa przy ul. TylnejZgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.64.000,00 + należny podatek VAT6.400,00       9:15

II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planieCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
1012/30,870717368obręb nr 3 m. Sianowa przy ul. ŁużyckiejW planie – w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, w części tereny dróg publicznych – drogi lokalne620.000,00 + należny podatek VAT62.000,00 9:30

III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planieCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
81/80,065659738obręb nr 1m. Sianowa przy ul. TylnejZgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną64.000,00 + należny podatek VAT6.400,00     9:45

IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie/studiumCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
870,499329665Obręb nr 4 m. Sianowa przy ul. ŁubuszanW studium – ZL- tereny lasów
i dolesień, działka oznaczona jako tereny górnicze, działka znajduje się w granicy złoża kruszywa.
210.000,00 + należny podatek VAT21.000,00   10:00
1012/92,946217368Obręb nr 3 m. SianowaW planie- w części pod tereny usług, w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części pod tereny zieleni leśne, w części pod tereny komunikacji pieszej.1.890,000,00 + należny podatek VAT189.000,00   10:15
76/20,306231170KleszczeW planie -tereny zabudowy mieszkaniowej175.000,00 + należny podatek VAT17.500,00   10:30

1.Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2023 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
   pok. nr 3  – oficyna.

2.Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 20 listopada 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.

3.Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań
    na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)

4.Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.

5.Przeprowadzone w dniu 02.06.2023 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

———————————

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu