TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIANÓW

1). 19.02.2024 – 01.03.2024 r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (druk zgłoszenia) .

Szkoły w pierwszej kolejności przyjmują dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Lp.Nazwa szkołyAdres siedziby szkoły.Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2024 r.
1Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie76-004 Sianów, ul. Bolesława Chrobrego 4miejscowości: Gorzębądz, Kędzierzyn, Kłos, Kościerza, Maszkowo, Mokre, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Wonieść, Sianów, ulice: Armii Polskiej, Bolesława Chrobrego, Działkowa, Koszalińska, Kościelna, Lutyków, Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Parkowa, Piastów, Plac pod Lipami, Plac Katyński, Plac Papieski, Polna, Sienna, Spółdzielcza, Strzelecka, Tylna, Węgorzewska.
2Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie76-004 Sianów, ul. Dworcowa 26amiejscowości: Borowiec, Przytok, Ratajki, Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko, Skibienko, Skibno, Sowno, Sowieński Młyn, Suszka, Sianów, ulice: Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, , Łubuszan, Łużycka, Miła, Morska, Ogrodowa, Podgórna, Przyjaciół, Rzemieślnicza, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Topolowa, Zgody, Osadników Ziemi Sianowskiej.
3Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie76-004 Sianów, Dąbrowa 55miejscowości: Dąbrowa, Grabówko, Gracz, Karnieszewice, Krzykacz, Płonka, Sieciemin, Siecieminek, Trawica.
4Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 6miejscowości: Łazy, Kleszcze, Osieki, Sucha Koszalińska.
5Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie76-004 Sianów, Iwięcino 7miejscowości: Bielkowo, Iwięcino, Kołzin, Rzepkowo, Wierciszewo

2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają procedurze rekrutacji.

3) Wypełnione wnioski rekrutacyjne wraz załączonymi dokumentami w terminie od 04.03.2024 r. do 15.03.2024 r. rodzice składają w wybranej placówce.

4) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły prowadzonej przez Gminę Sianów.

Druki wniosków i złączników można pobrać ze strony oswiata.sianow.bipstrona.pl zakładka Aktualności

5) Terminy rekrutacji określone w Zarządzeniu nr 15/2024 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 30 stycznia 2024 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.od 6 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy.do 22 marca 2024 r.do 15 maja 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 marca 2024 r. godzina 12.0017 maja 2024 r. godzina 12.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Brak oświadczenia woli uczęszczania dziecka do szkoły w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.do 3 kwietnia 2024 r.do 21 maja 2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
5 kwietnia 2024 r. godzina 12.0024 maja 2024 r. godzina 12.00
6.Prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły przez rodziców kandydata.do 12 kwietnia 2024 r.do 30 maja 2024 r.
7.Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie do wniosku rodzica kandydata.do 5 dni od wystąpienia przez rodzica kandydatado 5 dni od wystąpienia przez rodzica kandydata
8.Prawo wniesienia przez rodzica kandydata odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisjędo 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisję
9.Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły.do 7 dni od wpłynięcia odwołaniado 7 dni od wpłynięcia odwołania

6. Kryteria ustalone w Uchwale nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z roku 2020 poz. 434 oraz z roku 2021 poz. 291).

L.p.KryteriumWartość kryterium w punktachDokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.Dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w tej szkole.1Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w tej w szkole.
2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki oświatowej na terenie gminy Sianów1Oświadczenie o uczęszczaniu do placówki oświatowej na terenie gminy Sianów przez rodzeństwo kandydata.
3.Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną.1Informacja z ośrodka pomocy społecznej.

Info: Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

woda aktualności

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sianów na okres 3 lat.

więcej →
Dni Ziemi Sianowskiej aktualności

Dni Ziemi Sianowskiej ..to już ten weekend

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Sianów i przyjaciół naszej gminy do wspólnego świętowania !!! ...
więcej →

Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona „Zdążyć przed lotką” – relacja

W dniu 25 maja na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozegrany został, po ...
więcej →

Ułatwienia dostępu