Wyłożenie do wglądu listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w 2023 roku

Od 25 sierpnia 2023 r. jest wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w 2023 roku.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) i uchwałą Nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców. Spis zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, parter w głównym budynku, pok. nr 4 (tel. 94 34 69 525) od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →
plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →

Ułatwienia dostępu