Niesamodzielność

30 marca Rada Miejska w Sianowie przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” za rok 2022. To był trudny rok, pełen niepokoju, wciąż trwającego stanu epidemii Covid-19, naprędce tworzonej infrastruktury pomocowej na uchodźców wojennych z Ukrainy, kryzysu energetycznego i rosnącej inflacji. To był także rok, w którym Gmina Sianów podjęła szereg nowych inicjatyw na rzecz osób niesamodzielnych. To przede wszystkim:  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, to opieka wytchnieniowa dedykowana do opiekunów  osób, to asystentura osobista skierowana wprost do osób z niepełnosprawnościami, to także Korpus Wsparcia Seniora. Ważnym ogniwem w codziennym zabezpieczaniu potrzeb niesamodzielnych mieszkańców gminy były też ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (Dzienny Dom Seniora  „Magnolia”) oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami (Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”). W 2022 roku  została także uruchomiona Wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w warunkach domowych. Dla większego zrozumienia rozmiaru świadczonych przez MGOPS usług  warto poznać statystykę dla tych działań w 2022r.:

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie – 35 miejsc (wszystkie zajęte);

– Dzienny Dom Seniora w Sianowie – 30 miejsc (wszystkie zajęte);

– Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania – 49 osób;

– Opieka wytchnieniowa  w warunkach domowych – 31 środowisk;

– Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 25  osób;

– Korpus Wsparcia Seniora – 104  osoby;

Do tego należy dodać wsparcie w ramach Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (47 osób), usługi przewozowe, bezpłatne wsparcie specjalistów (psycholog, prawnik, mediator, pedagog, pracownik socjalny), spotkania integracyjne dedykowane  najsłabszym i  niesamodzielnym mieszkańcom naszej gminy. Od kilku lat  rozwijamy usługi społeczne świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie zarówno samych zainteresowanych jak i ich rodzin. To celowa działalność skierowana na środowiskowe formy wsparcia w warunkach domowych, tak aby powstrzymać instytucjonalne rozwiązania. Przed nami kolejny etap, w którym będziemy tworzyli nowe, lokalne propozycje skierowane do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Bo o ile wiek senioralny, to stan do którego zmierzamy, to niepełnosprawność może spotkać każdego w najmniej spodziewanym momencie, warto wówczas wiedzieć, skąd nadejdzie pomoc…

Tekst: zespół MGOPS

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu