ZAWIADOMIENIE dot. zebrania wiejskiego Sołectwa Łazy

Na podstawie § 24 ust. 1 Uchwały Nr LX/435/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy (Dz. Urz.2023, poz.809) zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁAZY

Zebranie odbędzie się 15 MARCA 2023 o godz. 17.00 (pierwszy termin zebrania) w przypadku braku kworum drugi termin zebrania godz. 17.15

Zebranie odbędzie się w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym FALA 1 w Łazach, ul. Gościnna 5

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Wybór Sołtysa.

5. Wybór Rady Sołeckiej.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy pełnoletni stali mieszkańcy Sołectwa Łazy (stali mieszkańcy: zameldowani na pobyt stały lub wpisani do rejestru wyborców)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →
plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →

Ułatwienia dostępu