„Mikro Granty”

Zapraszamy organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej do aplikowania w programie „Mikro Granty”

Program jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Głównymi celami programu jest:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
     upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nabór wniosków w programie Mikro Granty prowadzony przez operatora krajowego – Fundację Orły Sportu – rozpoczął się 16 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00. Dokładnie w południe tego dnia uruchomiony został generator wniosków w systemie Amodit Mikro Granty. Nabór wniosków będzie trwał do 14 lipca 2023r.

Wnioski generowane i składane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Do uwierzytelnienia składanego wniosku niezbędne będzie użycie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Regulamin Naboru: https://www.mikrograntysportowe.pl/regulamin/

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →
plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →

Ułatwienia dostępu