Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, do 100% kosztów wartości zadania.

Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki pochodzące z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, tj.:

  1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  2. Potwierdzenia złożenia zgłoszenia budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
  3. Zaświadczenia Starosty Koszalińskiego o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.
  4. Kolorowych zdjęć budynku, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowymi zdjęciami miejsca złożenia materiału zawierającego azbest, z opisem zawierającym dokładny adres.
  5. Upoważnienia wydanego dla Gminy przez właściciela nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w zakresie prac objętych dofinansowaniem).
  6. Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  7. Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek do pobrania wraz z załącznikami poniżej.

Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu – III kwartał 2024r.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków, których formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Referacie Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr telefonu (94) 346 95 39, pisząc na adres poczty elektronicznej: jmularczyk@sianow.pl, lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 5 lutego 2024 r. o czwartym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 22.02.2024 r.)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 27 mieszkanie plus

Wysokość kaucji wnioskodawcom, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – program “Mieszkanie dla Rozwoju”

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
Oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów na Turnieju w Koszalinie sport

O zwycięstwie zdecydował wynik bezpośredniego spotkania!

17 lutego 2024 r., oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów uczestniczyli w 1. Halowym Turnieju Piłki Nożnej
więcej →

Ułatwienia dostępu