Zakończone konsultacje NGO

W dniach od 04 października 2023 r. do 16 października 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego dotyczące projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Projekt programu oraz ankieta konsultacyjna zostały przedstawione na stronie internetowej Gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Uruchomiono także punkt konsultacyjny w Urzędzie w Referacie Rozwoju, oraz skonsultowano się z ciałem opiniodawczo-doradczym tj. Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu