Zapraszamy na Powiatowy Dzień NGO!

Zapraszamy przedstawicieli NGO z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego na spektakl teatralny  pn. „Związek otwarty” w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina Żanetty Gruszczyńskej – Ogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Będzie to prawdziwa uczta kulturalna – komedia dell`arte! Napisana przez włoskiego pisarza Dario Fo – Laureata Literackiej nagrody Nobla,...

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Likwidacja zagrożeń w działaniach zabezpieczających turystów i mieszkańców Gminy Sianów”

Dnia 13 września 2023r. pomiędzy Gminą Sianów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została zawarta umowa dofinansowania zakupu sprzętów potrzebnych do monitorowania środowiska w naszej Gminie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Sianów dotację oraz pożyczkę o łącznej wartości ponad 349 tys. zł....

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1 Projekt pn."Cyfrowa Gmina", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Całkowity koszt...

Remont dróg gminnych w miejscowości Kłos

Zadanie pn.:  „Remont dróg gminnych w miejscowości Kłos"Wartość dofinansowania: Całkowita wartość zadania: Realizacja: 2023 rokOpis zadania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie"Wartość dofinansowania: 155 300,00 zł Całkowita wartość zadania: 315 624,16 złRealizacja: 2021 rokOpis zadania: Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku użyteczno-mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 11 w Sianowie na terenie...

RPO WZP 2014-2020

DZIAŁANIE 2.14Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” realizowany jest w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program AntysmogowyW ramach projektu w 50 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Sianów zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałą zmianę...

Ułatwienia dostępu