Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sianow.pl zgodnie z: Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla redaktorów...

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej sianow.pl. Serwis internetowy Gminy Sianów dostępny pod domeną www.sianow.pl został zrealizowany w 2023 r. przez firmę Agencja Multimedialna f-ski.pl Anetta Filiczkowska w oparciu o system CMS Wordpress i jest objęty stałą opieką gwarancyjną. Umieszczony jest na serwerach firmy AM f-ski.pl Anetta Filiczkowska,...

Ułatwienia dostępu