Realizowane projekty i inwestycje

Fundusze Europejskie Dla Pomorza Zachodniego

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RPO WZP 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ułatwienia dostępu