kategoria

Mieszkanie dla Rozwoju

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. niniejszym publikujemy ostateczną listę wszystkich wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Uchwały.

Po sporządzeniu, najpóźniej do dnia 4 października br., zostanie opublikowana lista najemców potencjalnych z uwzględnieniem podziału na typy lokali mieszkalnych, uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów zgodnie z zasadami punktacji, o których mowa w Uchwale.

Adrian Lewandowski

Przewodniczący Komisji ds. przydziału mieszkań w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy
ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 8

Publikujemy wstępną listę najemców potencjalnych

Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 8

Dodatkowy nabór wniosków o przydział mieszkań w ramach Programu Funduszu Mieszkań dla Rozwoju

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 22 sierpnia 2023 r. o dodatkowym naborze …

więcej →
widok blokow z drona

Ogłaszamy nabór wniosków o przydział mieszkań w ramach Programu Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja wideo i zdjęcia mieszkań)

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 27 lipca 2023 r. o naborze wniosków …

więcej →
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach wegorzewskiej leszczynowej i slowackiego w sianowier 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie Budowa sieci wodociągowej …

więcej →
mieszkanie plus 4

Zdjęcia z budowy (21.12.2021 r.)

więcej →

Ułatwienia dostępu