kategoria

Mieszkanie dla Rozwoju

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 4

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 1 grudnia 2023 r. wraz z informacją o przydzielonych mieszkaniach w podziale na budynki. Najpóźniej w przyszłym tygodniu do administratora (Gminny Zakład Komunalny w Sianowie) zostanie przekazana dokumentacja z naboru i po jej otrzymaniu administrator naliczy wysokość kaucji w oparciu o powierzchnię mieszkania. Następnie na stronie internetowej zostanie opublikowana informacja o wysokości kaucji i numerze konta, na które trzeba będzie wpłacić należność. Po wpłacie kaucji administrator będzie indywidualnie umawiał się z najemcami na podpisanie umowy najmu i przekazanie lokalu.

Adrian Lewandowski
Przewodniczący Komisji ds. przydziału mieszkań w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 4

Informacja o przydzielonych mieszkaniach (aktualizacja 8.12.2023 r.)

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 27 listopada 2023 r. do
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 13

Wysokość kaucji dla wnioskodawców, którym zostały przydzielone mieszkania – “Mieszkanie dla Rozwoju”

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20

Publikujemy listę wnioskodawców z podziałem na typy lokali

Zgodnie z treścią § 18 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 27

Lista wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji oraz termin losowania

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 30

Publikujemy wstępną listę najemców potencjalnych

Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z
więcej →
widok blokow z drona

(aktualizacja 30.11.2023 r.) Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 25 października 2023 r. o drugim naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej
więcej →

Ułatwienia dostępu