kategoria

Programy współpracy i sprawozdania

Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim

Zapraszamy NGO’sy do współpracy! Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego do współpracy i skorzystania ze ...
więcej →

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

I. Gminna RDPPGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Gminy i Miasta ...
więcej →

Programy współpracy i sprawozdania

Programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 2023 ...
więcej →

Wykaz organizacji pozarządowych

więcej →

Ułatwienia dostępu