Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie

Rozpoczynają się prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie. W ramach przedsięwzięcia powstanie infrastruktura techniczna do realizowanego w ramach programu Mieszkanie Plus osiedla domów wielorodzinnych.

W zakresie zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej o długości ponad 1,7 km. Przewidziana jest również odbudowa nawierzchni drogowych w obrębie prowadzonych robót o powierzchni ponad 3,5 tys. m2.

Przedsięwzięcie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych” i Działania 3.6 “Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”. Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina.  Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec II kw. 2022 r.

Tekst: Katarzyna Maciejewska

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu