Komunikat w sprawie realizacji programu mieszkaniowego Funduszu Mieszkań dla Rozwoju

W dniu 18 maja 2023 r. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki przedłożył Radnym Rady Miejskiej w Sianowie projekt uchwały w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie.

Opracowany projekt był kilkakrotnie konsultowany z Radnymi Rady Miejskiej w Sianowie na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rady Miejskiej, gdzie przedstawiciele organu wykonawczego gminy na bieżąco mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje co do zapisów projektu uchwały i gdzie omawiano zasadność wprowadzenia poszczególnych zapisów uchwały.

Przedmiotowy projekt kompleksowo reguluje zasady na jakich odbędzie się nabór wniosków składanych przez osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu oraz zasady przydziału konkretnych lokali mieszkalnych dla osób, które zakwalifikują się do zawarcia umowy najmu.

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Sianowie projekt uchwały został poddany Radnym Rady Miejskiej w Sianowie pod głosowanie i uzyskał poparcie wszystkich obecnych na sesji Radnych. Głosowany projekt obejmował także zgłoszone dnia 25 maja 2023 r. w trybie autopoprawki ostatnie zmiany. Następnie przyjęty akt prawa miejscowego zostanie zbadany pod kątem zgodności z prawem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i podlegać będzie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Po 14 dniach od publikacji uchwała wejdzie w życie.

Dnia 15 maja 2023 r. rozpoczęły się pierwsze procedury odbiorowe budynków mieszkalnych, co wykonuje specjalnie powołana do tego komisja, która sukcesywnie dokonuje oględzin wykonania inwestycji, w tym każdego lokalu mieszkalnego we wszystkich budynkach.

Obecnie nie jest ustalony termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu, gdyż czekamy na ustalenie stawki czynszu za najem lokali przez PFR Nieruchomości S.A. Należy zaznaczyć, że stawka czynszu oparta będzie o stawki rynkowe, a nie o stawki funkcjonujące w najmie lokali komunalnych.

W przypadku ustalenia terminu naboru wniosków na stronie internetowej www.sianow.pl zostanie opublikowane stosowne ogłoszenie określające termin i miejsce składania wniosków. Ogłoszenie zostanie opublikowane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem naboru wniosków. Wówczas zostanie podana również informacja o warunkach najmu lokalu oraz znana już będzie stawka czynszu. Natomiast naborem i rozpatrzeniem wniosków zajmie się specjalnie powołana do tego zadania Komisja Kwalifikacyjna.

Informujemy, ponadto, że trwają również prace na szczeblu rządowym nad umożliwieniem najemcom wykupu lokali na preferencyjnych warunkach.

Prosimy zatem o regularne śledzenie strony internetowej oraz profilu Gminy Sianów na portalu społecznościowym Facebook.

Poniżej publikujemy przyjętą uchwałę.

Tekst:

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Adrian Lewandowski

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Plakat turnieju 2024 aktualności

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona “ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ” Sianów 25-26.05.2024 r.

CELE:• Popularyzacja badmintona• Integracja środowiska seniorów• Propagowanie aktywnego wypoczynku• Promocja Gminy Sianów, Powiatu Koszalińskiego i ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokość kaucji – dot. “Projekt Mieszkanie dla Rozwoju”.

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi ...
więcej →
oplus 32 aktualności

Nowe EKOpunkty na terenie Gminy Sianów

Kolejne pojemniki półpodziemne pojawiły się na terenie naszej gminy.W ramach inwestycji pn. „Wyposażenie nieruchomości w ...
więcej →

Ułatwienia dostępu