Planowanie przestrzenne

Opinia urbanistyczna w sprawie możliwości realizacji zabudowy zagrodowej na terenach Gminy Sianów zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającymi przeznaczenie terenów jako „tereny upraw rolnych”

W związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pozwolenia na realizację zabudowy zagrodowej na terenach upraw rolnych, udostępniamy opinię urbanistyczną odnoszącą się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów


Skorowidz wszystkich aktualnych dzienników urzędowych, w których opublikowane są obowiązujace plany zagospodarowania przestrzennego znajdują sie pod linkiemtutaj

Plany zagospodarowania przestrzennego o większym formacie dostępne są pod adresem ftp – TUTAJ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zobacz TUTAJ


Z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) utracił swą moc prawną miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sianów. W związku z powyższym miasto Sianów nie posiada planu. Jednak w 2008 r. Rada Miejska w Sianowie Uchwałą RM w Sianowie Nr XXVI/149/08 w dniu 27 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1574 z dnia 18.08.2008 r.) uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów, obejmującym obszary położone w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Sianów i obrębie ewidencyjnym Karnieszewice.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BURU Klub Karate Kyokushin aktualności

Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin

17 czerwca odbyło się „Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin”. W Dolinie Fantazji w ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2023 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, w dniu 28.06.2024  r. o godz. 11:00 odbędzie ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na ...
więcej →

Ułatwienia dostępu