Planowanie przestrzenne

Opinia urbanistyczna w sprawie możliwości realizacji zabudowy zagrodowej na terenach Gminy Sianów zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającymi przeznaczenie terenów jako „tereny upraw rolnych”

W związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pozwolenia na realizację zabudowy zagrodowej na terenach upraw rolnych, udostępniamy opinię urbanistyczną odnoszącą się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów


Skorowidz wszystkich aktualnych dzienników urzędowych, w których opublikowane są obowiązujace plany zagospodarowania przestrzennego znajdują sie pod linkiemtutaj

Plany zagospodarowania przestrzennego o większym formacie dostępne są pod adresem ftp – TUTAJ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zobacz TUTAJ


Z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) utracił swą moc prawną miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sianów. W związku z powyższym miasto Sianów nie posiada planu. Jednak w 2008 r. Rada Miejska w Sianowie Uchwałą RM w Sianowie Nr XXVI/149/08 w dniu 27 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1574 z dnia 18.08.2008 r.) uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów, obejmującym obszary położone w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Sianów i obrębie ewidencyjnym Karnieszewice.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 27 mieszkanie plus

Wysokość kaucji wnioskodawcom, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – program “Mieszkanie dla Rozwoju”

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
Oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów na Turnieju w Koszalinie sport

O zwycięstwie zdecydował wynik bezpośredniego spotkania!

17 lutego 2024 r., oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów uczestniczyli w 1. Halowym Turnieju Piłki Nożnej
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 5 lutego 2024 r. o czwartym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 20.02.2024 r.)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej
więcej →

Ułatwienia dostępu