kategoria

Szczeglińskie Kurhany

Kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie stożkowatego kopca z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajdował się pochówek szkieletowy lub ciałopalny. Ten rodzaj grobu występował w Europie, Azji i Ameryce w epoce neolitu i żelaza (kultura unietycka, trzciniecka, przedłużycka, także w niektórych lokalnych grupach kultury łużyckiej). Szczeglińskie kurhany to stanowisko archeologiczne gdzie zarejestrowanych jest pięć mogił. Dwa mniejsze kopce znajdują się tuż przy drodze w oddziale 569h kolejne, większe położone są na północ od drogi przecinającej ten oddział. Pierwszy widoczny jest również dla obserwatora znajdującego się na szlaku rowerowym.

Ułatwienia dostępu