kategoria

Rezerwat przyrody Łazy

Rezerwat Przyrody Łazy 4

Rezerwat Łazy –  pow. 220,13 ha, utworzony w leśnictwie Iwięcino. Rezerwat powstał w celu zachowania ekosystemów torfowiskowych i leśnych z ich spontaniczną dynamiką oraz unikatowym bogactwem florystycznym, w tym, szczególnie z populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa. Przedmiotem ochrony jest naturalnie wykształcony kompleks lasów wilgotnych i bagiennych oraz różnorodne łąki i szuwary między jeziorami Jamno i Bukowo. Flora roślin naczyniowych tego rezerwatu odznacza się dużym bogactwem, występuje tu wiele gatunków chronionych i zagrożonych takich jak : bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, przylaszczka pospolita, bażyna czarna, podkolan biały, bagno zwyczajne, kruszczyk szerokolistny, bobrek trójlistkowy, narecznica grzebieniasta.

Na szczególną uwagę i ochronę zasługują zarośla woskownicy europejskiej, jest to największy obszar występowania tej rośliny na Pomorzu Środkowym. W Nadleśnictwie Karnieszewice przebiega również północno-wschodnia granica występowania tego gatunku.

Ułatwienia dostępu