1410

Maszkowo – pierwsza wzmianka

Nazwa założonej w średniowieczu wsi pochodzi od imienia Maszek lub Maszko. Wymieniana w dokumentach z 1410 r. -jakoMascow, 1779-85- Masckow, Maskow.) Z przywilejów wydanych dla Koszalina przez biskupów kamieńskich: Magnusa (w 1410 r.) oraz Zygfryda (w 1442 r.) wynika, że już wówczas Maszkowo było własnością miasta. W 1658 r. z dwóch upadłych gospodarstw utworzono tu folwark z owczarnią na 200 owiec.W 2 połowie XVIII w. poza folwarkiem w Maszkowie mieszkało 4 kmieci, l zagrodnik (który pełnił jednocześnie funkcję strażnika leśnego) i l pasterz. Znajdowało się tu 6 “dymów” i dwa stawy rybne z hodowlą karpi, dzierżawione na rzecz koszalińskiej Kamery. W folwarku znajdował się l dom mieszkalny oraz owczarnia na 200 wiec. W 1828 r. do folwarku dołączono 2 inne opustoszałe gospodarstwa.W połowie XIX w. we wsi obok folwarku znajdowały się liczne ogrody i sady, szkoła oraz 61 budynków mieszkalnych i gospodarczych, z których 32 przetrwały do naszych czasów. Tak duża liczba zabudowań pozwala przypuszczać, iż rozproszone wokół wsi gospodarstwa zagrodnicze zostały założone już w l połowie XIX w. W inwentarzu z 1867 r. wymienione zostały 34 domy mieszkalne i 27 gospodarczych oraz 316 mieszkańców w 60 rodzinach. Wśród nich, poza wieczystymi dzierżawcami, znajdowało się 4 kmieci i 20 chłopów małorolnych, którzy po przeprowadzonym w l połowie XIX w. uwłaszczeniu stali się właścicielami 632 mórg ziemi (w tym 200 mórg ziemi uprawnej, 160 mórg łąk, 4 mórg ogrodów, 255 mórg lasów, oraz 13 mórg terenów zabudowanych, dróg i nieużytków). Do folwarku należały 544 morgi ziemi (w tym 380 mórg ziemi uprawnej, 120 mórg łąk, 2 morgi ogrodów, 30 mórg wyrębów drzewnych, oraz 12 mórg gospodarstw i zabudowań, dróg i nieużytków). Także szkoła posiadała niewielką ilość ziemi (5 mórg 120 prętów, z tego 4,2 ziemi uprawnej, 1,6 łąk i 0,4 ogrodów). Zarówno właściciele folwarku, jak i chłopi jeszcze w 1859 r. mieli prawo pierwszeństwa wyrębu drewna w miejskich lasach na Górze Chełmskiej i Wichłaczu. Uprawę zbóż prowadzono metodą trój połówki, jednak ze względu na słabą jakość gruntów nie przynosiła ona zbyt wielkich plonów.  W sprzyjających latach osiągano natomiast znaczne zbiory w ogrodach i sadach, zbywane na rynku w Koszalinie; można zatem powiedzieć, że w XIX w. Maszkowo było “ogrodem i sadem” Koszalina. Ponadto w folwarku prowadzono hodowlę 22 koni, 66 sztuk bydła rogatego oraz 200 uszlachetnionych owiec. W gospodarstwach chłopskich hodowano łącznie 122 owce nieuszlachetnione, 16 świń, 18 kóz oraz w nieznacznej ilości drób Spis z 1939 r. wymienia 54 gospodarstwa, w tym folwark, który rozebrano po 1945 r.

więcej →

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu