1946

Pierwsze Jasełka w Sianowie

24 – 26 grudzień 1946 – w okresie świąt Bożego Narodzenia odegrane są „Jasełka” na sali parafialnej przy kościele. Grupa młodocianych artystów wyjeżdża do sąsiednich wiosek Węgorzewa i Osiek.
więcej →

Leokadia Trzeciak pielęgniarką w Sianowie.

W dniu 27.11.1946r. Leokadia Trzeciak otrzymała pracę pielęgniarki w Ośrodku Zdrowia w Sianowie.
więcej →

Canów staje się Sianowem

13 listopada 1946 – Komisja Nazw Miejscowych przy Ministerstwie Administracji Publicznej ustaliła zgodnie z propozycją Instytutu Bałtyckiego – Wydział Pomorzoznawczy w Bydgoszczy jako obowiązującą nazwę Sianów na miejsce dotychczasowej nazwy Canów. Decyzję wydał z-ca dyrektora Instytutu Bałtyckiego mgr Andrzej Bukowski.
więcej →

Centrala automatyczna na Poczcie w Sianowie

15 października 1946 – zainstalowano centralę automatyczną 50 numerową na Poczcie w Sianowie (“Autofabak” typ 31 A)
więcej →

Jan Kobus przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej

9 października 1946 – powołano Miejską Radę Narodową w Canowie, składającą się z 15 radnych. Jej przewodniczącym wybrano Jana Kobusa – kierownika miejscowej szkoły
więcej →

Zespół artystyczny dla dorosłych

Październik 1946 – zespół artystyczny Janiny Łagodzicz dał pierwszy występ dla dorosłych. Wystawił montaż słownomuzyczny „Przyszła wolność” w reżyserii Janiny Łagodzicz. Występowali wtedy: Jadwiga Szulc (Szerszenowicz) i Katarzyna Zielińska (Kulawiak), Zofia i Rózia Pielesiakówny, Kazimierz Witkowicz, Edward Turzyński i inni.
więcej →

Ułatwienia dostępu