1948

Otwarcie Biblioteki w Sianowie

Otwarcie biblioteki miało miejsce 13 marca 1948 roku i dokonał tego ówczesny Przewodniczacy MRN Edmund Schulz wraz z Burmistrzem Jerzym Rudnickim oraz przedstawicielami Komitetu Bibliotecznego i Komisji Oświatowej MRN. Jerzy Rudnicki został pierwszym czytelnikiem biblioteki. Biblioteka startowała z wypożyczonym z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie księgozbiorem. W 1951 roku z Placu pod Lipami przeniesiono biblioteke do centrum – naprzeciwko ratusza. W kolejnych latach wielokrotnie zmieniano jej lokalizację oraz obsadę personalną (od 1948 – Stefan Satkowski (na zdjęciu po lewej stronie), od 1950 – Zofia Pielesiak, od 1957 – Kazimiera Miturzyńska, od 1958 – Irena Skibińska, Waleria Deńko, od 1965 – Danuta Gluszkowska, od 1975 Stefan Satkowski pierwszy powojenny bibliotekarz w Sianowie.- Małgorzata Paluch, Lucyna Ślubowska, od 1982 – Lucyna Ślubowska, Krystyna Jurgo, 1981 – Krystyna Jurgo, 1991-Monika Olszak. Od 1 listopada 1963 roku czynne sa dwie czytelnie. W dniu 9 września 1965 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię Bogusława X. Biblioteka w ciągu tych ponad pięcdziesięciu lat wychowała pokolenia miłosników ksiażki. Przez progi biblioteki przewinęło sie mnóstwo ciekawych osób m.in. Gracjan Bojar-Fijałkowski, Leszek Bakula, Lech M. Jakób, Wanda Chotomska, Krzysztof Petek, Radosław Pazura, Artur Barciś. Biblioteka w Sianowie posiada 6 filii bibliotecznych .
więcej →

Kazimierz Trzeciak lekarzem w Sianowie

W lutym 1948 r. Kazimierz Trzeciak został skierowany do pracy w Sianowie. To, co zastał w sianowskim Ośrodku Zdrowia daleko odbiegało od warunków jaki winien mieć lekarz, by spełniać swe trudne zadania. Jak to bywa początki są zawsze bardzo trudne, o wszystko musiał się starać i organizować. Po nie długim czasie mieszkańcy gminy Sianów mogli korzystać z gabinetu stomatologicznego, punktu szczepień, laboratorium analitycznego, gabinetu radiologicznego. Doktor zorganizował również izbę porodową, w której urodziło się wielu mieszkańców gminy. Oczkiem w głowie doktora były dzieci, dla nich to wygospodarował osobne pomieszczenia na poradnię dziecięcą. Był również lekarzem zakładowym w tzw. “sianowskich zapałkach”.
więcej →

Ułatwienia dostępu