2012

Nowy sztandar i niezwykły patron SP w Iwięcinie

21 września 2012r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Iwięcinie imienia Aleksandra Doby oraz przekazania sztandaru.

więcej →

Gmina Biały Dunajec partnerem Gminy Sianów

Gmina Biały Dunajec położona jest w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. Siedzibą gminy Biały Dunajec jest wieś Biały Dunajec. W skład gminy wchodzą: Biały Dunajec. Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny oraz Sierockie. Gminę zamieszkuje około 6800 osób. Co roku w ostatnią niedzielę lipca organizowany jest “Dzień Pstrąga”, który wchodzi w skład “Tatrzańskich Wici”. Jedną z gmin partnerskich jest Gmina i Miasto Sianów. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 31.05.2012r. w Sianowie. Celem i założeniem współpracy jest długoletnie wspieranie i rozwijanie m.in. gospodarki, edukacji, infrastruktury, a także tworzenie różnych projektów, czy też uczestnictwo w wydarzeniach istotnych dla danego regionu.

więcej →

Stowarzyszenie “Refugium” przejmuje do prowadzenia Szkołę Podstawową w Szczeglinie

Stowarzyszenie “Refugium” podpisało umowę z Gminą Sianów w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Szczeglinie.

więcej →

Przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej zawiera umowę na przejęcię szkoły od Gminy Sianów nr 08/PSP/2012 z dnia 26.04.2012 r.

więcej →

Otwarcie gimnazjum Gminnego w Sianowie po pożarze

Po 16 miesiącach remontu uroczyście oddano 5 marca 2012 roku do użytku Gimnazjum Gminne w Sianowie.  Wybudowana w XIX wieku szkoła częściowa spaliła się w październiku 2010 r. Odbudowa placówki kosztowała ok. 2,8 mln zł.

więcej →

Otwarcie nowej świetlicy w Sownie

28 stycznia 2012 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Sownie. Świetlica powstała w efekcie realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej we wsi Sowno poprzez budowę placu zabaw i zaplecza socjalno-sanitarnego dla obiektu sportowego” dofinansowanego ze środków PROW. Cała inwestycja, łącznie z wyposażeniem i placem zabaw kosztowała 520 758,39 zł w tym dofinasowanie z PROW wyniosło 306 177,00 zł.

więcej →

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu