2014

VII kadencja Rady Miejskiej w Sianowie

26 listopada 2014 r. w Kinie Zorza odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, rozpoczynająca nowa kadencję 2014-2018. Podczas sesji radni Rady Miejskiej i Burmistrz GiM otrzymali od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Ireneusza Megiela zaświadczenia o wyborze. Burmistrz GiM podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Następnie obrady sesji poprowadził Radny Senior Pan Kazimierz Salik. Głównym punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez Radnych i Burmistrza GiM Pana Macieja Berlickiego. Kolejnym punktem porządku obrad były wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej, do tej funkcji zgłoszony został jeden kandydat Pan Janusz Machała, którego Rada w głosowaniu tajnym wybrała jednogłośnie. Po wyborze Przewodniczącego Rady Radny Senior przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który po krótkim przemówieniu zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Sianowie. Skład Rady Miejskiej VII kadencji w Sianowie:1. Banaśkiewicz Irena2. Danielewicz Andrzej3. Gnacińska Halina4. Grygiel Grzegorz5. Grzywacz Magdalena6. Horajski Paweł7. Kłobuch Piotr8. Kowalczyk Grzegorz9. Lewandowski Maciej10. Machała Janusz – przewodniczący Rady Miejskiej11. Pietrzycki Sylwester12. Przygudzki Tomasz13. Raczyński Wiesław14. Salik Kazimierz15. Socha Ryszard
więcej →

Maciej Berlicki burmistrzem Sianowa – II kadencja

16 listopada 2014 r. wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4297głosów,  co stanowi 73,6 % głosów przy  frekwencji wyborczej 55%. Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2014 r. roku złożył uroczyste ślubowanie.
więcej →

Żłobek w Sianowie

Żłobek “Skrzat” oddano do użytku w dniu 30.09.2014 r. Budowa Żłobka “Skrzat” możliwa była dzięki dotacji otrzymanej przez Gminę Sianów z Rządowego Programu Maluch, w łącznej kwocie przekraczającej 2 mln zł. Grant pokrywający 80% wartości całego zadania umożliwił utworzenie miejsca opieki dla 50 dzieci w wieku 2-3 lata, które od 1 października br. uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Nowe sale lekcyjne, sala gimnastyczna, wyremontowana część starego przedszkola oraz nowoczesny taras zachwyciły licznie przybyłych gości, którzy uświetnili oficjalne uruchomienie działalności jedynego w gminie żłobka. 4 października od godziny 12:00 do 16:00 można będzie w ramach Dnia Otwartego przedszkola  i oddziału Żłobka  “Skrzat ” zobaczyć jak wygląda owoc pracy tak wielu ludzi. W tym dniu, zapraszamy również na występy artystyczne przygotowane przez dzieci.
więcej →

Remont kapitalny kościoła w Karnieszewicach

Uroczyste otwarcie świątyni po kapitalnym remoncie odbyło się 27.09.2014r. o godz. 16-tej, a przewodniczył tej uroczystości JE ks. Biskup ordynariusz Edward Dajczak. Na prace remontowe kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karnieszewicach parafia w Siecieminie otrzymała następujące dofinansowania: Suma wszystkich dofinansowań zamyka się w kwocie 440 000,- zł. Wkład własny parafii wynosi 196 378,74 zł.
więcej →

Aleksander Kaczorowski Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Sianów

UCHWAŁĄ NR LI/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów Aleksandrowi Kaczorowskiemu
więcej →

Park Miejski w Sianowie im. Powstańców Warszawskich

23 września 2014 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr LI/368/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy Parku miejskiego w Sianowie.
więcej →

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokości kaucji wnioskodawców, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – projekt “Mieszkanie dla Rozwoju)

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
smiecinowe ogłoszenia

“Przypominamy o odbiorze gabarytów sprzed posesji w dniach 02.03.2024 r. oraz 09.03.2024 r. Poniżej szczegółowy podział.

Terminy: 02.03.2024 Miasto Sianów- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Sieciemin, Trawica, Osieki ul.
więcej →
ogrod w chmurach1 kopia aktualności

“EkoOgrody w sianowskich placówkach”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wsparciu Gminy i Miasta Sianów oraz programom
więcej →

Ułatwienia dostępu