2021

Oto one, dwa zwycięskie projekty w ramach III edycji 2022 Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!

Projekt MIEJSKI pt.Plac zabaw – „SZKOLNY PARKUR”. Jego autorkami są mieszkanki Sianowa: Monika Jankowska, Beata Gniadek i Katarzyna Pałęga. Projekt zebrał 164 głosy, a jego kwota to 100 000,00zł. Zadanie będzie polegać nazagospodarowaniu przestrzeni zielonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, poprzez stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego placu zabaw, przyjaznego najmłodszym uczniom i przedszkolakom. Inwestycja zakłada przygotowanie terenu oraz wykonanie 11 nowoczesnych elementów do zabawy, ćwiczeń i gier  tj.: zestaw wspinaczkowy przeplatany linami, drążkami i uchwytami akrobatycznymi, domek z akcesoriami do ćwiczeń i koordynacji ruchowej, huśtawki typu „bocianie gniazdo”, sprężynowiec, drabinka ze ścianką wspinaczkową i linową, równoważnia, zestaw systemowy ze zjeżdżalnią, pomostami i linami,  gra w kółko i krzyżyk i in. małe elementy infrastruktury typu tablica do rysowania, regulamin, kosze etc. Zadanie na stałe wpisze się w przestrzeń publiczną terenu szkoły,  poprawi jakość spędzania czasu najmłodszych mieszkańców Sianowa i docelowo stworzy atrakcyjną strefę rekreacyjno – edukacyjną dla całych rodzin. Projekt SOŁECKI pn. „Budowa boiska na terenie wsi Iwięcino”. Jago autorką jestGrażyna Gabrysiak z miejscowości Iwięcino. Projekt otrzymał 326 głosów, a jego wartość to:100 000,00 zł. Zadanie będzie polegaćna budowieszkolnego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby we wsi Iwięcino, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Inwestycja zakłada budowę  boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty 22 m x 48 m wraz ze skocznią w dal i odwodnieniem terenu do zbiorników szczelnych na wodę deszczową  (poprzez drenaż rur drenarskich) wraz z montażem bramek i piłkochwytów o wysokości 4m i 5m.  Boisko będzie służyć całej społeczności, a w szczególności uczniom uczęszczających do szkoły z Iwięcina i okolicznych wsi Wierciszewa, Bielkowa i  Rzepkowa. Stworzy profesjonalną infrastrukturą sportową, dającą komfort bezpiecznego użytkowania w trakcie szkolnych zajęć sportowych  i aktywności międzypokoleniowej.. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w III edycji Budżetu Obywatelskiego! W tym roku Budżet Obywatelski cieszył się szczególnie dużym zainteresowaniem mieszkańców. Oddano najwięcej w historii trzech edycji głosów 1924 , z czego bardzo się cieszymy i gratulujemy szczęśliwym Zwycięzcom!
więcej →

„Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza uprawnione rodziny (rodziców/opiekunów prawnych uczniów i pełnoletnich uczniów szkół średnich) zamieszkałych na terenie Gminy Sianów, do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie. Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach konkursu, Gmina będzie mogła otrzymać na: 1)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami(zakup komputera stacjonarnego/laptopa  to koszt 3,5 tys. zł, a tableta to 1,5 tys zł).W przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu; 2)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 3)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykazem potrzebnego sprzętu można składać w terminie do 2 listopada 2021 r.: 1) w sekretariatach sześciu szkół podstawowych na terenie gminy Sianów  (dotyczy: rodziców/ opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących gminę Sianów)  oraz 2) w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy urzędu (dotyczy: pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących gminę Sianów i pozostałych uczniów szkół podstawowych uczących się poza Gminą Sianów). Wymagane dokumenty: Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PPGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki: Wykaz miejscowości w Gminie Sianów na terenie których występowały grunty niegdyś PPGR: Osieki, Kleszcze, Rzepkowo, Skibno, Karnieszewice, Sowno, Kłos.
więcej →

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – część oficjalna.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Sianowie rozpoczęła się oficjalnymi uroczystościami w Parku im. Powstańców Warszawskich przy pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę. Meldunek o gotowości do uroczystości przyjął Szef Wydziały Dydaktycznego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie ppłk Grzegorz Bruzda. Mieliśmy również ogromny zaszczyt gościć Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia. Część oficjalna rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17:00 – „Godzina W” przy dźwięku syreny alarmowej wszyscy zgromadzeni oddali hołd Powstańcom Warszawskim.Uroczystość prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendlerowej pan Krzysztof Sosnowski który na początku powitał Powstańca  Warszawskiego – Honorowego Obywatel Gminy i Miasta Sianów  Aleksandra Kaczorowskiego. Mieliśmy również okazję do wysłuchania przemówienia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Pana Macieja Berlickiego..Apel Pamięci odczytał mjr Jarosław Kupracz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina, a całą uroczystość uświetniła przez cały czas jej trwania Wojskowa Orkiestra ze Świnoujścia.  Po zakończeniu oficjalnych uroczystość wszyscy zebrani zostali zaproszeni na widowisko historyczne „Obrona Cmentarzy Wolskich ” odbywające się na ul. Węgorzewskiej. Uroczystości zorganizowano przy współpracy z sianowskimi organizacjami pozarządowymi jest zadaniem publicznym “Podążaj śladem historii” i jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030. Zdjęcia: Waldemar Kosowski
więcej →

Udało się ! 33. Dni Ziemi Sianowskiej za nami!

Po roku niespodziewanej przerwy odbyły się 33. Dni Ziemi SianowskiejW piątek 23 lipca tradycyjnie impreza rozpoczęła się starciem między Urzędnikami, a Rzemieślnikami. Mecz wygrali Rzemieślnicy, wynikiem 10:7.Wieczorem na scenie Stadionu Miejskiego wystąpiły zespoły Zosia i Tomek Karbowiak, Cliver, Playboys oraz Piękni i Młodzi. Podziwialiśmy też występy dzieci z sekcji CK Sianów, które prężnie uczą się na warsztatach pod bacznym okiem instruktora Zosi Karbowiak.Sobotni ciepły wieczór rozpoczął się występami zespołu Starsi. Następnie odbył się koncert wokalistki Sarsa. Gwiazdą 33. Dni Ziemi Sianowskiej był Andrzej Piaseczny z zespołem, wszyscy byliśmy świadkami fantastycznego koncertu. Na zakończenie mogliśmy zboczyć zapierającym dech w piersiach pokaz sztucznych ogni.Podczas tych Dni Sianowa było sporo zmian, ale już dzisiaj wiemy, że wszystko wypadło super. Odważna decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Sianów oraz organizatorów sprawiła, że mogliśmy cieszyć się tym wspaniałym wydarzeniem.Serdecznie dziękujemy organizatorom, partnerom oraz patronom medialnym – to Wasza pomoc i wszechstronne wsparcie pozwoliły na profesjonalne przygotowanie i realizację wszystkich zamierzonych działań i pomysłów.Wielkie podziękowania należą się również Straży Miejskiej w Sianowie, Komisariatu Posterunku w Sianowie, Zabezpieczeniu Medycznemu, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, OSP w Sianowie, OSP w Iwięcinie oraz OSP w Sierakowie. To dzięki Wam było tak bezpiecznie.Dziękujemy również publiczności. Wasza obecność jest dowodem na to, że nasza praca przy organizacji Dni Ziemi Sianowskiej ma sens! Jesteście najlepsza publicznością na świecie.Do zobaczenia za rok!Tekst:Urszula Krawiecka
więcej →

Podpisanie porozumienia

17 czerwca 2021r. w Koszalinie, przedstawiciele lokalnych samorządówpodpisali porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.  Porozumienie zakłada współpracę 23 samorządów: 19 – do tej pory współpracujących ze sobą w ramach Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 4 nowych:  gminy Rymań i trzech powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego. To pierwszy etap wspólnych prac,  umożliwiający samorządom kooperacje i wspólne planowanie działań rozwojowych, a także aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Unii Europejskiej w latach 2021-2027.  Zakłada on opracowanie dokumentu, definiującego najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, wskazującego działania oraz przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji wizji rozwoju całego obszaru KKBOF. Obszarem podlegającym szczególnej uwadze będą kwestie mobilności miejskiej całego obszaru funkcjonalnego, które zostaną zawarte w dodatkowym Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF, stanowiącym załącznik do Strategii KKBOF. Gminę Sianów prezentował Zastępca Burmistrza Sianowa – p. Marcin Posmyk. Zdjęcia: Biuro ZIT KKBOF z Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
więcej →

Praca Skarbnik Gminy Sianów wysoko oceniona w rankingu „Skarbnik Samorządu 2021”

W maju br. rozstrzygnięto czwartą już edycję bezpłatnego ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik Samorządu” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. Plebiscyt stanowi jeden z rankingów organizowanych w ramach Kongresu Perły Samorządu.   Wśród najlepszych skarbników z całego kraju, wyłonionych przez kapitułę rankingu, wysokie II miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich zdobyła Anna Kosecka, Skarbnik Gminy i Miasta Sianów. Wyróżnienie to jest niezwykle istotne, szczególnie w obliczu wyzwań budżetowych związanych z epidemicznym charakterem ubiegłego roku. Wzmożonej analizie w ramach rankingu poddano zachowanie bezpieczeństwa finansowego samorządów w pandemicznych realiach. Spadek przychodów budżetowych, przy jednoczesnym wzroście wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców, przyniósł wiele trudności finansowych jednostkom samorządu terytorialnego. Tym samym sprawne zarządzanie gminnym budżetem, przy kontynuowaniu znacznej ilości inwestycji, stanowiło prawdziwy sprawdzian w skuteczności realizacji polityki finansowej gminy. Gmina Sianów od lat prezentuje się jako atrakcyjna i dynamicznie rozwijająca się jednostka. Każdego roku w gminnym budżecie znaczną część wydatków stanowią wydatki inwestycyjne. W budżecie na 2021 rok przewidziano aż 20 milionów złotych na wydatki majątkowe, co stanowi 25 procent całości wydatków. W bieżącym roku zaplanowano między innymi oddanie do użytku zmodernizowanego Stadionu Miejskiego, zakończenie prac kanalizacyjnych w Kędzierzynie, Gorzebądzu i Kłosie oraz utworzenie Centrum Nauki i targowiska miejskiego na Placu pod Lipami w Sianowie. Wszystkie te działania sprawiają, że w gminie Sianów dobrze się żyje i jesteśmy samorządem przyjaznym mieszkańcom i dającym możliwości na wszechstronny rozwój.
więcej →

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu